NemLog-in3 får input fra markedet

23-12-2016
It-løsninger

Digitaliseringsstyrelsen har gennemført markedsdialog med nationale og internationale leverandører som led i forberedelsen af et kommende udbud af NemLog-in3.

Den eksisterende kontrakt om den fællesoffentlige NemLog-in-løsning udløber i januar 2019. Derfor er Digitaliseringsstyrelsen i øjeblikket i fuld gang med at forberede et kommende udbud af løsningen.

I november 2016 blev der afholdt dialogmøder med syv potentielle leverandører for at få input til det kommende udbud.
Det generelle indtryk fra dialogen er, at markedet har et godt indblik i hvilke behov, der er til videreudvikling, vedligehold og drift af NemLog-in-løsningen. Der har været gode drøftelser på møderne om tekniske forhold vedrørende drift, vedligehold og videreudvikling samt gode drøftelser om juridiske og kontraktmæssige forhold.

Læs mere om opsamling af Digitaliseringsstyrelsens markedsdialog vedr. NemLog-in3 her