Opgørelse af fjerde bølge af obligatorisk digital selvbetjening

19-12-2016
Strategier

Digitaliseringsstyrelsen har opgjort den fjerde og sidste bølge af områder, som er overgået til obligatorisk digital selvbetjening som led i den forrige fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Opgørelsen viser, at områderne lever op til den fællesoffentlige målsætning om, at 80 pct. af kommunikationen mellem borgerne og den offentlige sektor skulle være digital.

Digitaliseringsstyrelsen har opgjort digitaliseringsgraderne for den fjerde og sidste bølge af serviceområder, som overgik til obligatorisk digital selvbetjening i december 2015. Opgørelsen viser, at 84 pct. af borgernes anmeldelser og ansøgninger til det offentlige på serviceområder i fjerde bølge er sket via de digitale selvbetjeningsløsninger i første halvdel af 2016. Dermed opfylder serviceområderne i bølge fire målsætningen i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 om, at 80 pct. af kommunikationen mellem borgere og det offentlige skal foregå digitalt.

Opgørelsen af bølge fire er et supplement til Digitaliseringsstyrelsens opgørelse af digitaliseringsgraderne for de første tre bølger af serviceområder, som overgik til obligatorisk digital selvbetjening i perioden 2012-2015. Da alle fire bølger nu er opgjort, er det muligt at præsentere resultatet for den samlede overgang til obligatorisk digital selvbetjening.

Tallene for alle fire bølger viser, at i alt 87 pct. af alle transaktioner, dvs. anmeldelser og ansøgninger fra borgere på de serviceområder, som indgår i bølgeplanerne, er blevet foretaget digitalt. Dermed er den fællesoffentlige målsætning om 80 pct. digital kommunikation opnået. Der er tale om et markant resultat, som bygger på store indsatser på tværs af hele den offentlige sektor, hvor de enkelte myndigheder har gjort et stort arbejde for at gøre det muligt for borgerne at anvende de digitale selvbetjeningsløsninger.

Danskerne er tilfredse med digital selvbetjening

De digitale selvbetjeningsløsninger er blevet danskernes førstevalg, når de skal ordne deres ærinder med det offentlige. Og når man spørger danskerne, så er de generelt tilfredse med de digitale selvbetjeningsløsninger. Eksempelvis er 72 pct. af de danskere, som har anvendt en digital selvbetjeningsløsning inden for det seneste år, tilfredse med, hvor nemt det er at bruge tjenesterne på myndighedernes hjemmesider. Det viser tal fra Danmarks Statistiks undersøgelse af it-anvendelse i befolkningen 2016.

I den offentlige sektor er ambitionen dog, at de digitale selvbetjeningsløsninger løbende skal forbedres, så det bliver endnu nemmere for borgerne at ordne deres ærinder digitalt. Som en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 er der derfor igangsat en række indsatser, som skal øge brugervenligheden af de digitale selvbetjeningsløsninger. Blandt andet skal borgerne møde en større grad af sammenhæng, når deres ærinder går på tværs af det offentlige.