Leverandørmøde om Digital Post

16-02-2016
It-løsninger

Digitaliseringsstyrelsen inviterer leverandører til informationsmøde om Digital Post tirsdag den 8. marts 2016. På mødet orienterer Digitaliseringsstyrelsen om status på den eksisterende løsning, herunder arbejdet med Digital Post i myndighederne samt orienterer om kommende funktioner og snitflader i Digital Post-løsningen i 2016.

Informationsmødet afholdes tirsdag den 8. marts 2016 kl. 10.00-15.00 på Nationalmuseet, Ny Vestergade 10, 1471 København K.
Der vil blive serveret frokost og eftermiddagskage på mødet. Tilmelding kan ske til Stephanie Piontek, senest den 1. marts 2016.

Dagsorden for mødet (der tages forbehold for ændringer):

 • Kl. 10.00: Velkomst og baggrund
 • Kl. 10.10: Status på forvaltningen af Digital Post
  - Status på driftsdata
  - Orientering om den fællesoffentlige fjernprintsløsning
  - Drøftelse af erfaringer med driften (konkrete emner kan meldes
  ind til senest fredag den 4. marts 2016)
 • Kl. 11.30: Status på myndighedernes arbejde med Digital Post
  - Erfaringer med myndighedernes implementering af Digital Post
  - Nye myndigheder på Digital Post i 2016
 • Kl. 12.00: Frokost i Restaurant Julian
 • Kl. 13.00: Nye funktioner i Digital Post i 2016
  - Præsentation af nye funktioner i Digital Post
  - Hvilken betydning har de nye funktioner for jer som leverandør?
 • Kl. 14.00: Q&A
 • Kl. 14.30: Eftermiddagskaffe- og kage samt netværk
 • Kl. 15.00: Mødet slutter