Fordobling af digitale breve fra det offentlige

21-01-2016
It-løsninger

I 2015 sendte det offentlige 89 mio. digitale breve til borgere og virksomheder. Det er næsten dobbelt så mange breve, der nu er blevet digitale end i 2014 og tre gange så mange som i 2013. Også tal for digital selvbetjening peger på, at der er godt gang i den offentlige digitalisering.

Fra 2014 til 2015 steg antallet af digitale breve fra det offentlige fra 47,9 mio. til 88,9 mio., hvilket er en stigning på 86 pct. Og en stigning på 218 pct. siden 2013. Det viser, at der for alvor er gjort op med de gamle fysiske breve og posten nu bliver sendt digitalt, lyder det fra Digitaliseringsstyrelsen:

”De seneste tre år er der gjort en kæmpe indsats fra statslige myndigheder, regioner og kommunernes side for at omlægge fysisk post til digitale forsendelser. Tallene viser, at myndighederne er langt i den proces, og vi er tæt på ambitionen, om at sende 80 pct. af alle relevante breve digitalt,” siger Louise Palludan Kampmann, kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen.

Hun fortsætter:

”9 ud af 10 borgere er i dag tilmeldt Digital Post. De nye tal viser, at borgerne modtager meget post i deres digitale postkasse og sammenholdt med, at borgerne samtidig er blevet gode til at tjekke posten, bekræfter det os i, at den digitale kommunikation med det offentlige bliver anvendt i stor stil, og er blevet en helt naturlig del af hverdagen for rigtig mange.”

I foråret 2016 gøres der endelig status på ambitionen om, at 80 pct. af alle breve til borgerne, der kan sendes digitalt fra de offentlige myndigheder, bliver sendt digitalt.

De gode takter gælder også digital selvbetjening, dvs. når vi fx melder flytning, bestiller sundhedskort eller melder cykeltyveri over nettet. I 2015 har danskerne fx besøgt borger.dk mere end 32 mio. gange og allerede nu viser tallene, at fx 95 pct. af ansøgningerne om folkepension foretages digitalt, og otte ud af ti ansøgninger om boligstøtte foretages digitalt.

Fakta om tallene vedrørende brug af Digital Post

Tallene vedrørende danskernes brug af Digital Post er fra den nyeste opgørelse, der er foretaget primo januar 2016. Tallene viser følgende:

  • I 2015 blev der sendt 88,9 mio. digitale forsendelser til borgere og virksomheder.
  • I 2014 blev der sendt 47,9 mio. digitale forsendelser til borgere og virksomheder.
  • I 2013 blev der sendt 28,0 mio. digitale forsendelser til borgere og virksomheder.
  • 4,4 mio. danskere er tilmeldt Digital Post. (89 pct.)
  • 546.000 danskere er fritaget fra Digital Post. (11 pct.)
  • 683.860 virksomheder er tilmeldt Digital Post.

Kilde: Digitaliseringsstyrelsen