Højt kendskab til borger.dk

21-01-2016
It-løsninger

Digitaliseringsstyrelsen undersøger hvert år borgernes kendskab til borger.dk og spørger i samme undersøgelse, hvor trygge borgerne er ved at anvende borger.dk.

Resultatet af den seneste kendskabsundersøgelse, som blev gennemført i december 2015 viser, at 91 pct. af borgerne i aldersgruppen 18-69 år kender borger.dk. Tager man borgere over 70 år med, er tallet 86 pct. Kendskabsgraden er dermed på samme høje niveau som i 2014.

Af andelen af borgere i alderen 18-69 år svarer 72 pct., at de har besøgt borger.dk. Det er en lille stigning ift. 2014.
88 pct. af dem, der anvender borger.dk, giver udtryk for, at de er trygge ved borger.dk. Også det, er en stigning ift. 2014, hvor tallet var 82 pct.

Borger.dk oplevede i 2015 også en stigning i besøgstallene. Borger.dk havde således i 2015 samlet 32.104.413 besøg. Det er en stigning på 16 pct. i forhold til 2014.

Kendskabsundersøgelsen er gennemført af Wilke for Digitaliseringsstyrelsen i december 2015. I alt deltog 501 borgere i undersøgelsen, som blev gennemført som telefoninterviews.