Konference: Gode grunddata på vej

22-01-2016
Data

Den 1. marts 2016 er Digitaliseringsstyrelsen vært for et arrangement, som skal sætte turbo på udbredelsen af grunddata i den offentlige sektor. Til konferencen inviterer vi potentielle brugere af grunddata i den offentlige og private sektor.

Den 1. marts 2016 er Digitaliseringsstyrelsen vært for et arrangement, som skal sætte turbo på udbredelsen af grunddata i den offentlige sektor. Til konferencen inviterer vi potentielle brugere af grunddata i den offentlige og private sektor.

På konferencen vil grunddataprogrammet præsentere visioner og perspektiver for anvendelsen af grunddata som en fællesoffentlig og let tilgængelig ressource. Det er afgørende, at myndigheder og virksomheder får mulighed for at forberede sig på de kommende forandringer i god tid, så de forventede gevinster ved grunddata kan realiseres.

Parterne bag fortæller om grunddataprogrammet og viser de foreløbige resultater. Programmet for dagen giver først en overordnet, politisk præsentation af grunddataprogrammet og giver dernæst mulighed for fordybelse med implementeringsnær information om programmets leverancer samt cases for dataanvendelse.

Arrangementet afholdes hos Dansk Industri i København kl. 10.00-14.30.

Paterne bag grunddataprogrammet er Finansministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Social- og Indenrigsministeriet, Justitsministeriet, Skatteministeriet, KL, Danske Regioner samt ATP.

Konferencen er udsolgt og vi glæder os meget til at se deltagerne den 1. marts.