Temadag gav vigtig viden før udarbejdelsen af løsningsscenarier for Næste generation Digital Post

05-01-2016
Digital service

Deltagerne ved temadagen for næste generation Digital Post kom med masser af spændende bud på, hvordan fremtidens digitale post kan blive så brugervenlig som mulig

Udvalgte interesseorganisationer for borgere, erhvervs- og brancheorganisationer samt myndigheder var i december 2015 samlet i Digitaliseringsstyrelsen for at komme med ønsker til fremtidens digitale post og give input til, hvordan løsningen bliver så brugervenlig som mulig.

Fremtidens digitale post løsning skal kunne imødekomme mange forskellige brugergrupper, hvorfor det er komplekst at finde den rette løsning, der både tilgodeser de mange behov bedst muligt og matcher de teknologiske forandringer. Efter temadagen står det dog klart, at der samlet set blandt interessenterne er et ønske om én samlet løsning til al kommunikation mellem det offentlige, virksomheder og borgere.

Ligeledes pegede både repræsentanter for borgere og virksomheder overordnet set på, at den digitale post skal blive lettere tilgængelig i fremtiden.

Det kan eksempelvis ske ved at muliggøre integration mellem løsningen og virksomheders egne systemer eller gennem opmærkning af metadata, således at beskeder automatisk kan havne hos den rette medarbejder. Det blev desuden nævnt, at borgerne i fremtiden kan have behov for at give midlertidig læseadgang til udvalgte pårørende. Herved kan en pårørende få et overblik over den digitale post eksempelvis via applikationer til mobile platforme, der kan sende påmindelser om beskeder, der kræver en form for handling.

En fleksibel løsning kan åbne markedet

Kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen Stine Hegelund Bertelsen er glad for interessenternes mange input og understreger vigtigheden af en løbende dialog.

Hun peger på, at det er vigtigt at fastholde kernen i den eksisterende løsning, som er, at der er skabt et sikkert og kontrolleret miljø til dokumenterbar og uafviselig post. Når det er sagt, så er opgaven at udvikle løsningen blandt andet med afsæt i de udfordringer, som brugerne oplever i dag samt at sikre en fortsat attraktiv løsning i fremtiden.

Vi er bevidste om, at den teknologiske udvikling forandrer sig hele tiden, og at brugernes behov dermed også ændrer sig. Vi går efter at tilvejebringe en løsning, hvor brugerne oplever et bedre digitalt flow og samspil samtidig med, at vi fastholder, at det er sikkert og trygt at sende via digital post løsningen. Det peger os i retning af en mere fleksibel infrastruktur. Keep it simple har vores interessenter sagt flere gange. 

Stine Hegelund Bertelsen, kontorchef

Løbende inddragelse af interessenter

Projektet for Næste generation Digital Post er i øjeblikket i analysefasen, hvor der gennemføres en række analyser med fokus på brugerbehov, trends i markedet, tekniske og juridiske forhold mv.

Formålet med temadagen var at få en række input fra brugerne, der sammen med de gennemførte analyser kan tages med i rammesætningen for projektet og spille ind til de mulige løsningsscenarier, der vil præsenteres i første halvdel af 2016.

Digitaliseringsstyrelsen prioriterer en løbende inddragelse af brugerne og vil ligeledes etablere en dialog, når løsningsscenarierne er udarbejdet. Projektgruppen kan altid kontaktes vedrørende kommentarer og forslag til Næste generation Digital Post.

Læs mere om Digital Post