Ændrede krav til e-fakturering i den offentlige sektor fra 2018

17-06-2016
It-løsninger

I april 2014 vedtog EU et direktiv om elektronisk fakturering, som nu skal indarbejdes i dansk lovgivning. Direktivet medfører, at statslige myndigheder fra efteråret 2018 skal kunne modtage e-fakturaer fra deres leverandører i forbindelse med køb på rammeaftaler, som har været i EU-udbud. Fra efteråret 2019 kommer samme krav til at gælde for kommuner og regioner.

Nye krav til e-fakturastandarder og infrastruktur

I Danmark har de offentlige myndigheder været forpligtet til at modtage elektroniske fakturaer fra deres danske leverandører siden 2005. For offentlige myndigheder bliver det nye, at EU-direktivet nu også kommer til at omfatte fakturaer fra udenlandske leverandører.

Direktivets krav betyder ydermere, at offentlige myndigheder, udover OIOUBL fakturastandarden, også skal kunne modtage fakturaer udformet efter en EU-godkendt standard. Præcis hvilken standard, der bliver tale om, er stadig under forhandling i EU, men den europæiske version af UBL kaldet PEPPOL BIS, er en sikker kandidat.

For at sikre ensartet modtagelse af fakturaer fra udenlandske leverandører lægger Digitaliseringsstyrelsen op til, at det fra efteråret 2018 for statslige myndigheder og fra efteråret 2019 for kommuner og regioner bliver et krav, at de også skal kunne modtage fakturaer via PEPPOL infrastrukturen, som er den europæiske pendant til NemHandel.

Det bliver de nuværende serviceudbydere på NemHandel, som skal være med til at sikre, at de offentlige myndigheder får åbnet for modtagelsen. Digitaliseringsstyrelsen har afstemt planen med serviceudbyderne, afholdt tekniske informationsmøder, og kan konstatere, at de første serviceudbydere allerede er klar.

Opfordring til udfasning af OIOXML elektronisk regning

De offentlige myndigheders modtagelse af fakturaer i OIOUBL standarden via NemHandel vil fortsat være et krav efter 2018/2019, når fakturaer sendes fra danske leverandører. Det betyder, at de offentlige myndigheder, fra 2018/2019, skal håndtere mere end én fakturastandard i deres it-systemer, eller alternativt få deres serviceudbydere til at konvertere mellem standarderne.

Siden maj 2011 har det lovgivningsmæssigt ikke været et krav, at myndighederne kan modtage fakturaer i OIOXML-elektronisk regning standarden (forløberen til OIOUBL). Mange myndigheder har dog valgt at forsætte med dette, som en service overfor deres leverandører.

OIOXML elektronisk regning er imidlertid ved at være så utidssvarende, at det medfører tekniske problemer mange steder. Det forventes, at disse problemer bliver endnu større, hvis der skal konverteres mellem OIOXML elektronisk regning og de kommende europæiske fakturastandarder. Derfor opfordrer Digitaliseringsstyrelsen nu alle offentlige myndigheder til at benytte anledningen til at fjerne understøttelse af OIOXML elektronisk regning.

Revideret bekendtgørelse

Digitaliseringsstyrelsen forventer at sende en revideret bekendtgørelse om e-fakturering i høring, når forhandlingerne omkring de europæiske standarder er afsluttet. Den reviderede bekendtgørelse skal implementere EU-direktivet og sikre, at Danmark lever op til kravene heri samtidig med, at vi ikke giver køb på de mange fordele, vi allerede har opnået med e-fakturering i Danmark.