Nyt partnerskab skal udvikle fremtidens NemID

30-06-2016
It-løsninger

Digitaliseringsstyrelsen og de danske banker indgår fra den 1. juli et partnerskab omkring udviklingen af næste generation NemID. Dermed fremtidssikres et helt centralt element i den offentlige it-infrastruktur, og begge parter forventer sig meget af det nye samarbejde.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen og formanden for Finansrådet, Tonny Thierry Andersen mødtes i dag, for at give hinanden håndtryk på aftalen om et historisk samarbejde indgået mellem den offentlige sektor og de danske banker. Begge parter glæder sig over den gode proces for etableringen af partnerskabet og ser nu frem til at komme i gang med samarbejdet.

”Med det nye partnerskab sikres det, at borgerne også i fremtiden kan nøjes med at anvende ét NemID til bank, offentlige hjemmesider og en lang række private tjenester på nettet. Samfundets midler skal anvendes bedst muligt, og et samarbejde mellem den offentlige sektor og bankerne er derfor en fælles investering i fremtiden” siger finansminister Claus Hjort Frederiksen.

Et lignende samarbejde mellem den offentlige sektor og en privat aktør er ikke tidligere indgået. Det adskiller sig fra traditionelle partnerskaber ved ikke at være et samarbejde mellem en ordregiver og en leverandør, men mellem to ordregivere fra hver deres sektor, som sammen ønsker at finde en leverandør af en fælles it-løsning.

Forud for aftalen om partnerskabet har Digitaliseringsstyrelsen været i dialog med en lang række interessenter og potentielle samarbejdspartnere. I sidste ende var Finansrådet som repræsentant for bankerne den rigtige samarbejdspartner, og parterne har derfor siden årsskiftet drøftet og forhandlet om indholdet af en samarbejdsaftale.

”Finansrådet har som et af sine vigtigste mål at gøre det nemt, enkelt og sikkert for brugerne at udnytte de digitale muligheder. Vi er derfor meget glade for, at Digitaliseringsstyrelsen på vegne af den offentlige sektor har valgt os som samarbejdspartner på danskernes digitale identitet, der er en hjørnesten i dette arbejde” siger formand for Finansrådet, Tonny Thierry Andersen.

De næste skridt

Den 1. juli træder samarbejdsaftalen i kraft, og derefter starter det egentlige arbejde med at specificere udbudsprojektet og finde de rette leverandører til at udvikle og drive den nye NemID-løsning. Næste skridt for partnerskabet bliver at sende NemID i udbud. Den overordnede ambition er, at borgerne kan tage den nye løsning i brug i 2019.

”Det er vigtigt, at vi i næste generation af NemID-løsningen fastholder den kvalitet, som vi kender i dag, og at vi samtidig følger med udviklingen, så vi også i fremtiden tilbyder borgerne en både brugervenlig og sikker løsning,” siger finansminister Claus Hjort Frederiksen.

Indtil den nye løsning er klar fortsætter den nuværende, kendte NemID-løsning, hvor der også i den kommende periode løbende arbejdes på forbedringer.