Review af Danmarks Open Government handlingsplan

14-06-2016
Strategier

Danmark deltager i det internationale initiativ, Open Government Partnership (OGP), og udarbejder i den forbindelse løbende handlingsplaner for open government. Den seneste handlingsplan er netop blevet evalueret af OGP's uafhængige review-enhed.

Som led i deltagelsen i OGP skal alle deltagerlande udarbejde og implementere en national handlingsplan for open government. Den seneste danske handlingsplan handler blandt andet om frivillighed og rammerne for frivilligt arbejde og om at udnytte ny teknologi til at styrke gennemsigtighed, vækst og livskvalitet – blandt andet gennem åbne data og digital velfærd. Og så handler det om en ny tilgang til den offentlige sektors rolle, hvor vi skal arbejde med en aktiv og bred involvering af borgerne, virksomhederne og civilsamfundet generelt.

Hent OGP's uafhængige review af den danske OGP-handlingsplan og -indsats

Se et overblik over Open Government handlingsplaner