Digital genoptræning til gavn for både borgere og økonomi

09-05-2016
Digital service

Ny effektevaluering af digitalt understøttet genoptræning er nu afsluttet og viser positive resultater for både borgere og den offentlige kasse.

Effekterne af digital understøttet genoptræning er dokumenteret i en netop afsluttet effektevaluering. Evalueringen er gennemført i et samarbejde mellem KL, Sundheds- og Ældreministeriet og Digitaliseringsstyrelsen og har været organiseret i to spor. Det ene spor undersøgte effekterne af digitalt understøttet genoptræning for borgere med nyt knæ eller ny hofte. Det andet spor undersøgte effekterne af digitalt understøttet genoptræning for borgere med diabetes, hjerte-/karsygdomme og KOL; svækkede ældre og borgere, der har været udsat for blødning eller blodprop i hjernen.

Ansvar for egen træning giver blod på tanden

Borgerne tager overordnet godt imod de digitale træningsløsninger på tværs af sporene. De fleste borgere lægger samtidig vægt på, at de også har mulighed for at træne sammen med andre.

For borgerne skaber de teknologiske løsninger fleksibilitet i hverdagen ved at give frihed til at træne på steder og tidspunkter, som passer den enkelte.

Borgerne oplever derudover, at digital hjemmetræning skaber større ansvar for genoptræningen hos den enkelte, hvilket giver blod på tanden.

De sundhedsfaglige medarbejdere ser også nye muligheder i digitalt understøttet genoptræning, fx bedre støtte til borgerne, så de kan træne selv, og øget dokumentation.

Positive økonomiske gevinster

Effektevalueringen peger på, at der også er økonomiske gevinster ved digital understøttelse af genoptræningsforløb.
Den samlede business case på tværs af de to spor har et nettopotentiale på i alt 214 mio. kr. over fem år. Spor 2 har således et samlet nettopotentiale på 190 mio. kr., og spor 1 et samlet nettopotentiale på 24 mio. kr. over fem år.

Digitalt understøttet genoptræning er et vigtigt indsatsområde

Effektevalueringen har vist positive gevinster for såvel borgere som økonomi. Samtidig peger den på, at digitalt understøttet genoptræning med stor sandsynlighed kan være et relevant tilbud i langt flere trænings- og rehabiliteringsforløb end de, der er medtaget i evalueringen. Således må digitalt understøttet genoptræning forventes at blive et vigtigt indsatsområde i de kommende år.