Digitaliseringsstyrelsen afholder teknisk dialog vedrørende Næste generation Digital Post

10-05-2016
It-løsninger

I juni måned afholdes dialogmøder med it-leverandører vedrørende Næste generation Digital Post. Formålet er at sikre, at en kommende kommunikationsløsning er i overensstemmelse med markedets forventninger.

Digitaliseringsstyrelsen planlægger at afholde teknisk dialog for interesserede it-leverandører i perioden 6. juni til 24. juni 2016.

Formålet med den tekniske dialog er, at potentielle leverandører og Digitaliseringsstyrelsen i fællesskab behandler mulighederne for den kommende kommunikationsløsning, herunder drøfter mulige tekniske retninger og forventninger til anskaffelsen af den foreslåede løsning, jf. udsendt EU-forhåndsmeddelelse samt Konkurrence og Forbrugerstyrelsens vejledning fra 2013.

Foreløbigt forventer Digitaliseringsstyrelsen af invitere syv it-leverandører. Disse deltog på Digitaliseringsstyrelsens informationsmøde for it-leverandører i februar 2016 og udtrykte efterfølgende ønske om at deltage i en videre teknisk dialog omkring Næste generation Digital Post.

Det drejer sig forventeligt om følgende virksomheder:

  • Avanade Denmark A/S
  • CGI Danmark A/S
  • Convergens A/S
  • KMD A/S
  • Peercraft Aps
  • Strålfors A/S
  • Taxon ApS

Alle interesserede leverandører kan henvende sig

Digitaliseringsstyrelsen kan kontaktes på , såfremt yderligere it-leverandører ønsker at indgå i den tekniske dialog eller har spørgsmål og kommentarer til projektet.

For at sikre ligebehandling og gennemsigtighed vil spørgeramme og referat fra møder blive lagt på digst.dk, medmindre drøftelser beror på forretningskritiske områder for den enkelte it-leverandør. På digst.dk findes også en række gennemførte analyser, herunder en markedsanalyse, der behandler udviklingen af en Digital Post kommunikationsløsning på kommercielle vilkår.

Ved møderne deltager kontorchef, projektleder samt medarbejdere fra Digitaliseringsstyrelsen, der kan drøfte produktstrategi, forretningsbehov og it-arkitektur.