Evaluering af kampagne om overgangen til digital kommunikation viser flotte resultater

09-05-2016
It-løsninger

Digitaliseringsstyrelsen har stået i spidsen for den fællesoffentlige kampagne om overgangen til obligatorisk digital kommunikation. Analyse- og rådgivningsfirmaet Megafon har evalueret kampagnen, og den har opnået flotte resultater. Målet om at informere borgerne om digital kommunikation via selvbetjening og Digital Post er nået.

Kampagnen har haft til formål at informere særlige målgrupper blandt borgerne om, at deres kommunikation med det offentlige foregår digitalt, via selvbetjening på nettet og med et særligt fokus på Digital Post.

Hele indsatsen har baseret sig på en bred netværks- og myndighedsindsats, hvor Digitaliseringsstyrelsen har samarbejdet med relevante parter om udbredelsen over for unge, ikke-vestlige indvandrere samt kortuddannede – herunder førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere.

Hent Megafons evalueringsrapport her

Evalueringens hovedresultater

  • Det overordnede kendskab til digital kommunikation er særdeles stort. Det gælder både kendskabet til, at det er obligatorisk at betjene sig selv på internettet, at man kan få hjælp til selvbetjeningen og, at man kan blive fritaget. Fx ved 81 pct., at det er obligatorisk at betjene sig selv på internettet.
  • De ældre borgere er fortsat mere negativt indstillede, selv om 77 pct. af befolkningen overvejende er positive over for at anvende offentlige services på nettet.
  • Evalueringen giver i modsætning til tidligere år ikke anledning til at anbefale et stort fokus på de unge. De 15-29-årige ved nu, at offentlig digital selvbetjening er obligatorisk, og de er generelt meget positive over for at anvende offentlige services på nettet.
  • Medieindrykninger har været brugt i kampagnen med det formål at skabe opmærksomhed om Digital Post og digitale selvbetjeningsløsninger gennem eksponering på forskellige medieplatforme som fx TV og digital annoncering. Eksponeringen har været væsentlig højere end de opstillede mål. Dette vidner om en vellykket kampagneeksekvering.
  • Presseindsatsen har sikret en god og relevant dækning både lokalt og nationalt, og der er i kampagneperioden genereret samlet set 321 positive eller neutrale presseklip, hvilket var over det forventede.
  • Det er vigtigt, at kampagnen bliver så nærværende som muligt. Kommunale, regionale og statslige arbejdspladser og frivillige foreninger blev opfordret til at indsende eksempler på digitale initiativer og deltage i dysten med tre kategorier. Væsentligt flere end forventet bidrog med gode initiativer, og ved en større event blev vinderne af de bedste initiativer kåret

Vigtig netværksindsats

Digitaliseringsstyrelsen fokuserer netværksindsatsen ved inddragelse af særligt borgerservicecentre og biblioteker samt en række frivillige organisationer. Evalueringen viser, at myndighederne i netværket i høj grad har gjort brug af de fælles fysiske og digitale materialer (merchandise, kampagnefilm, grafiske ikoner mv.).

Netværks- og myndighedskommunikationen har dog samlet set ikke til fulde levet op til målsætningerne. Set i lyset af den anderledes kontekst sammenlignet med sidste års kampagne og det mindre budget, er resultaterne dog ikke bekymrende.

Digitaliseringsstrategien 2011-2015 er afsluttet

Kommunikationsarbejdet har været en væsentlig del af den digitaliseringsstrategi, som netop er afsluttet med udgangen af 2015. Kommunikationsarbejdet har bidraget til, at en meget stor andel af borgerne i dag både har kendskab til den digitale kommunikation og anvender den sikkert.

De fællesoffentlige kampagner er nået meget langt ud. Der er dog fortsat udfordringer for forskellige målgrupper, og der er derfor stadigvæk behov for hjælp og kommunikation til disse borgere. Det er derfor vigtigt at bygge videre på de erfaringer, som de seneste års kampagner har givet. Digitaliseringsstyrelsen vil i samarbejde med andre parter løbende vurdere behovet for hjælp og kommunikation og tilrettelægge indsatsen herefter.