Revision af den fællesstatslige programmodel

30-05-2016
Styring

It-projektrådet har siden lanceringen af den fællesstatslige programmodel i 2014 haft to store programmer til risikovurdering. På baggrund af erfaringerne herfra, samt tilbagemeldinger fra de statslige myndigheder, er den fællesstatslige programmodel nu revideret til en mere enkel version.

Den fællesstatslige programmodel blev lanceret i januar 2014 og er udarbejdet på baggrund af ”Managing Successful Programmes” (MSP) og programerfaringer fra myndigheder som fx BaneDanmark, Forsvaret og Skat. Modellen er med Budgetvejledning 2016 frivillig for myndighederne at anvende.

Revisionen af den fællesstatslige programmodel har haft fokus på at skabe en enklere og mere overskuelig model. Den nye version 2.0 består fortsat af fire faser, men rummer nu blot fem ledelsesprodukter, to vejledninger og et inspirationskatalog.

For store komplekse programmer kan det være hensigtsmæssigt at supplere programmodellens ledelsesprodukter med dokumenter fra den tidligere version 1.2. Disse dokumenter er fortsat er tilgængelige.

Kontakt Ministeriernes projektkontor, hvis du har spørgsmål til den nye programmodel.