Danmark på forkant med telemedicin i Norden

09-03-2016
Digital service

Svensk konference om velfærdsteknologi og sundheds-it viste, at Danmark er på forkant med telemedicin i Norden.

Den 3. og 4. februar 2016 deltog Digitaliseringsstyrelsen på den svenske konference Mötesplats för välfärdsteknologi och e-hälsa i Stockholm. Her holdt styrelsen oplæg om telemedicin og velfærdsteknologi i Danmark. Konferencen var primært målrettet svenske kommuner og omhandlede velfærdsteknologi og sundheds-it.

Danmark har unikke udbredelsesprojekter

Det primære indtryk fra konferencen var, at Danmark er på forkant med både velfærdsteknologi og sundheds-it, herunder telemedicin, når der sammenlignes på tværs af Norden. Danmark er det eneste land i Norden, hvor man er i gang med nationale udbredelsesprojekter af telemedicin og velfærdsteknologi.

”Det, at vi har et landsdækkende udbredelsesprojekt som telemedicin til borgere med KOL, er unikt i Norden – og formentlig også i resten af verden”, fortæller Johan Hvitved, der er en del af det telemedicinske sekretariat i Digitaliseringsstyrelsen, og fortsætter:

”Det er måske særlig tankevækkende set i lyset af den norske og svenske geografi, hvor der er store afstande – der er virkelig mulighed for at spare både borgere og det offentlige for meget transport.”

Samarbejde mellem kommuner, regioner og stat er afgørende

Det er især det unikke samarbejde mellem kommuner, regioner og stat, som skaber fremdrift for velfærdsteknologi og telemedicin i Danmark. Samarbejdet er blandt andet formaliseret i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd 2013-2020, hvor kommuner, regioner og stat er blevet enige om retningen for velfærdsteknologi og telemedicin i Danmark.

”Det var tydeligt på konferencen, at der ikke er lige så stor tradition for fællesoffentligt samarbejde mellem stat, kommuner og regioner i Norge og Sverige. Det betyder, at det er sværere at opnå en samlet retning på tværs af myndighedsniveauerne,” fortæller Johan Hvitved.

Med den landsdækkende udbredelse af telemedicin i Danmark lige om hjørnet, er det svært at forestille sig, at der ikke også i de kommende år vil være efterspørgsel efter danske erfaringer med telemedicin

Hent Digitaliseringsstyrelsen oplæg på Mötesplats för välfärdsteknologi och e-hälsa