Digital Post om fælles børn til forældre

11-03-2016
It-løsninger

Den 16. december 2015 mødtes Digitaliseringsstyrelsen med KL og en række myndigheder for at drøfte, hvordan offentlige myndigheder kan opfylde krav om ligestilling, når de sender Digital Post til forældre om fælles børn.

Offentlige myndigheder sender i stigende grad deres fysiske forsendelser til borgerne via Digital Post. Når myndigheder sender Digital Post til forældre om deres fælles barn, er der imidlertid tilfælde, hvor meddelelsen sendes til kun én forælder.

På den baggrund havde KL i et brev af den 9. oktober 2015 bedt finansministeren om at tage initiativ til, at der blev udarbejdet en vejledning til kommunerne om håndteringen af Digital Post til forældre vedrørende fælles børn. Digitaliseringsstyrelsen inviterede derfor KL samt andre relevante parter til en drøftelse af problemstillingen i december 2015. På mødet deltog KL, Københavns Kommune, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling samt Social- og Indenrigsministeriet.
Det fremgik af drøftelserne, at myndighederne over en længere periode har været usikre på i hvilke situationer, én eller begge forældre er rette modtagerpart. Problemstillingen er ikke et resultat af overgangen til Digital Post, men er blevet aktualiseret med Digital Post, hvor myndigheder ofte ikke længere sender breve til barnets adresse, men i stedet til forældrenes digitale postkasse.

Det blev aftalt mellem parterne, at KL udarbejder en meddelelse/vejledning til kommunerne om problemstillingen på baggrund af bidrag fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Social- og Indenrigsministeriet samt Digitaliseringsstyrelsen. Dette skal bidrage til at skabe større klarhed for kommunerne i forhold til, hvornår de skal sende Digital Post om barnet til henholdsvis én eller begge forældre.
Det forventes, at meddelelsen/vejledningen til kommunerne foreligger før sommerferien.