Fællesoffentlig porteføljestyregruppe skal samle trådene

09-03-2016
Digital service

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at udbrede de første telemedicinske løsninger på landsplan. Ny fællesoffentlig porteføljestyregruppe med deltagere fra hele landet skal samle trådene, når landsdækkende telemedicin til borgere med KOL i de kommende år får luft under vingerne.

I efteråret 2015 blev politikerne enige om at udbrede telemedicin til borgere med KOL til hele landet. Den politiske aftale gør det ikke alene. Derfor har KL, Danske Regioner og regeringen etableret en fællesoffentlig porteføljestyregruppe.
Den fællesoffentlige porteføljestyregruppe står for at monitorere fremdrifts- og resultatindikatorer for udbredelsen. Den praktiske gennemførelse af udbredelsen ligger hos kommuner og regioner, der organiserer sig i fem landsdelsprogrammer.

Kommuner og regioner i spidsen

Den fællesoffentlige porteføljestyregruppe kaldes i daglig tale porteføljestyregruppen og formandskabet har både regionalt og kommunalt islæt. Koncerndirektør i Region Midtjylland, Christian Boel, sidder for bordenden som formand, og han har Dorrit Guttman, sundhedschef i Vordingborg Kommune, ved sin side som næstformand.

Udover formandskabet bemandes porteføljestyregruppen med en kommunal og en regional repræsentant fra hvert af de fem landsdelsprogrammer, med repræsentanter fra Danske Regioner og KL samt med statslige repræsentanter fra Sundheds- og Ældreministeriet og Digitaliseringsstyrelsen.

Skal holde snor i best practice

Porteføljestyregruppen skal blandt andet holde snor i, at viden og best practice deles på tværs af landsdelsprogrammerne. Det er også en del af styregruppens opgave, at drøfte og anbefale mulige løsninger, hvis der opstår problemer i de fem landsdelsprogrammer.

Derudover skal porteføljestyregruppen beslutte, om der behov for nye fælles indsatser eller projekter på tværs af landsdelsprogrammerne. Styregruppen skal også igangsætte og drøfte årlige eksterne reviews af arbejdet i landsdelene. På den måde følger styregruppen løbende op på de strategiske målsætninger med projektet.

Porteføljestyregruppens betjenes af et fællesoffentligt sekretariat med medarbejdere fra Danske Regioner, KL, Sundheds- og Ældreministeriet og Digitaliseringsstyrelsen. Sekretariatet er fysisk placeret i Digitaliseringsstyrelsen.

Den landsdækkende udbredelse involverer fem landsdelsprogrammer, 98 kommuner og mange tusind medarbejdere – den fællesoffentlige styregruppe har derfor en vigtig opgave i at samle trådene.