Opdatering af de obligatoriske fællesstatslige modeller på projektområdet

31-03-2016
Styring

De fællesstatslige modeller på projektområdet opdateres en gang om året i marts måned. Opdateringen sker blandt andet på baggrund af feedback fra brugerne. De fællesstatslige modeller omfatter den fællesstatslige it-projektmodel og statens business case-model.

Opdatering af den fællesstatslige it-projektmodel og statens business case-model, marts 2016

Den årlige opdatering rummer primært konsekvens- og sproglige rettelser. Derudover er diverse vejledninger blevet opdateret som følge af den nye udbudslov.

Den fællesstatslige programmodel

Den fællesstatslige programmodel er med lanceringen af Budgetvejledning 2016 frivillig at anvende. Ministeriernes projektkontor er i gang med at foretage en større revision af den fællesstatslige programmodel som følge af erfaringerne fra brugerne af modellen og de gennemførte risikovurderinger. Den fællesstatslige programmodel forventes relanceret ultimo maj 2016.

Hvilken version skal anvendes?

Myndighederne skal anvende den seneste version af materialerne, med mindre andet aftales med Digitaliseringsstyrelsen. Ved indsendelse af materiale til It-projektrådet kan en tidligere version anvendes i op til tre måneder efter offentliggørelsen af en nyere version.