Udbredelse af telemedicin i hele landet er nu skudt i gang

09-03-2016
Digital service

Kommuner, regioner og stat har nu skudt landsdækkende udbredelse af telemedicin til borgere med KOL i gang. Udbredelsen kan give øget livskvalitet til borgere med KOL, men det er samtidig en omfattende opgave, der kræver, at data, organisering, teknik og logistik går op i en højere enhed

Telemedicin til borgere med KOL betyder, at borgerne kan varetage måling af fx blodtryk, vægt og iltmætning, i eget hjem. Sundhedsfagligt personale i kommunen følger op og sørger for hurtig indsats, hvis målinger viser en forværring i borgerens tilstand. Herved kan akutte indlæggelser undgås.

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i efteråret 2015 en aftale om, at telemedicin nu skal være et tilbud til alle relevante borgere med KOL over hele landet. Gode erfaringer fra to telemedicinske storskalaprojekter, TeleCare Nord og KIH, har banet vejen for den politiske aftale. Den 12. februar 2016 mødtes personer, som er ansvarlige for udbredelsen, fra kommuner, regioner og stat og skød den praktiske del af udbredelsen i gang.

Gode erfaringer med telemedicin

Erfaringer fra især TeleCare Nord viser, at telemedicinsk hjemmemonitorering øger livskvaliteten for borgere med KOL, fordi borgeren oplever øget tryghed, frihed og bliver i stand til selv at handle på forværringer i sygdomstilstanden.

Forværringer i borgerens tilstand opdages tidligere og dermed undgås akutte indlæggelser, som er både belastende og udmattende for den enkelte og omkostningsfulde for samfundet.

Læs mere om borgernes oplevelser med telemedicin

Fem landsdelsprogrammer har ansvaret

Den landsdækkende udbredelse er organiseret i fem landsdelsprogrammer – et for hver region med tilhørende kommuner. Hvert landsdelsprogram får ansvar for at udbrede telemedicin til borgere med KOL i den enkelte landsdel.

Landsdelsprogrammerne får nok at se til, for der skal ændres i den nuværende organisering og udvikles nye arbejdsgange samt samarbejdsformer, når der skal tilbydes telemedicin. Blandt andet skal der udarbejdes en konkret opgave- og ansvarsfordeling mellem kommunen, sygehuset og borgerens egen læge.

Styr på data, teknik og logistik

Der er en række forudsætninger, som er afgørende for en succesfuld udbredelse af telemedicin. Blandt andet skal den nationale it-infrastruktur være klar, så data gnidningsfrit overføres fra patient til relevant sundhedsfagligt personale. Samtidig skal der etableres løsninger for, hvem og hvordan der skal leveres udstyr og teknisk service til borgerne.

Arbejdet med at sikre forudsætningerne for landsdækkende udbredelse og udbredelse på tværs af landsdelene forankres i en fællesoffentlig porteføljestyregruppe. Styregruppen skal følge op på fremdriften og understøtte videndeling på tværs af landet. Til at understøtte dette arbejde etableres et fællesoffentligt porteføljesekretariat i Digitaliseringsstyrelsen.

Der er fra 2016 afsat i alt 47 mio. kr. af statslige midler til at hjælpe udbredelsen på vej.

Læs mere om den fællesoffentlige porteføljestyregruppe

Telemedicin ud af venteværelset

Den landsdækkende udbredelse af telemedicin til borgere med KOL, skal dermed være med til at få telemedicin ud af venteværelset i det danske sundhedsvæsen. Telemedicin skal være med til at fremme det nære sundhedsvæsen, som fokuserer på forebyggelse og behandling i eget hjem, hvilket også er en forudsætning, når der kommer nye specialiserede supersygehuse med færre sengepladser.