Netværksdag i samarbejdets tegn

01-11-2016
Styring

Torsdag den 27. oktober 2016 var statslige it-projektledere og It-projektrådets vurderingskorps samlet til Ministeriernes Projektkontors årlige netværksdag, der fandt sted i Eigtveds Pakhus.

På netværksdagen deltog medarbejdere fra statslige myndigheder, selvejende institutioner, brancheforeninger og private leverandører for at drøfte samarbejdet mellem myndigheder og leverandører.

Hent programmet for dagen her

Det gode kunde-leverandørsamarbejde

Birgit W. Nørgaard, næstformand i Statens It-projektråd, indledte dagen med en præsentation af kodeks for det gode kunde-leverandørsamarbejde. Kodekset skal bidrage til at skabe rammerne for det gode samarbejde. En central pointe i oplægget er, at der er tale om en kulturforandring på begge sider af bordet, og at det er en nødvendighed, at topledelsen går forrest.

Læs mere og hent kodekset her

Efterfølgende deltog Charlotte Münter (Domstolsstyrelsen) Adam Lebech (DI Digital), Lars Andersen (IT-Branchen) og Ejvind Jørgensen (DANSK IT) i en paneldebat. De bakkede op om kodeksets budskaber, og det var tydeligt, at alle involverede parter er optagede af at få bragt kodeks i spil i det daglige arbejde med it-projekter.

Den nye udbudslov og den professionelle styregruppe

Om eftermiddagen blev der afholdt en række workshops, der alle var relateret til kunde-leverandørsamarbejdet. Her kan blandt andet nævnes Den nye udbudslov og samarbejde med leverandør og Styregruppe-leverandørsamarbejde. Oplægsholderne holdt nogle inspirerende oplæg og delte erfaringer og konkrete eksempler fra den virkelige verden.