Workshops om digital inklusion af it-udfordrede borgere

29-11-2016
Digital service

Hvordan gør vi det lettere for dem, som har svært ved at kommunikere digitalt med det offentlige? Er der forhold, der gør sig gældende for særlige målgrupper af it-udfordrede borgere? Har bibliotekarer og borgerservicemedarbejdere de rigtige redskaber til dagens udfordringer?

I oktober afholdt Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med KL og centralbibliotekerne fire workshops landet rundt for borgerservicemedarbejdere og bibliotekarer, som drøftede dette.

Formål med workshops

Formålet med stormøderne var at fortælle om den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og i forlængelse heraf at samle erfaringer og gode idéer fra biblioteks- og borgerservicemedarbejdere landet rundt. Erfarings- og idéopsamlingen indgår i et videre arbejde med et af strategiens initiativer (9.2) om kommunikation og hjælp.

Se programmet for dagen her (pdf)

Læs mere om initiativ 9.2 vedr. ’Kommunikation og hjælp til borgere og virksomheder’ her

Temperaturmåling af de it-udfordrede

Workshopdeltagerne ”tog temperaturen” på arbejdet med målgrupper. Temperaturmålingen af målgrupper havde til formål at identificere de vigtigste målgruppers udfordringer. Workshopdeltagerne identificerede følgende målgrupper som de vigtigste: Ikke-vestlige indvandrere, unge, ældre, socialt udsatte og pårørende til borgere i livsændrede situationer. Fælles for målgrupperne er, at usikkerhed præger grupperne. De er usikre på, hvor de kan få hjælp, og de er usikre på hvordan de skal gå til det offentlige system.

 

Erfaringsudveksling og stor idérigdom om digital inklusion

De fire workshops var værdifulde fora til udveksling af viden om digitale udfordringer for de målgrupper, der har svært ved digital kommunikation med det offentlige. Rundt om bordene blev der diskuteret, hvordan vi med konkrete kommunikations- og hjælpeinitiativer kan bidrage til digital inklusion af it-udfordrede og utrygge borgere. Deltagerne bidrog med mange idéer til indsatsområder for de vigtigste målgrupper. Digitaliseringsstyrelsen vil tage de mange forslag med til de kommende drøftelser om udarbejdelsen af en kommende kommunikations- og hjælpeplan for 2017 for it-udfordrede borgere.