EU: Danmark igen i front med offentlige digitale tjenester

04-10-2016
Strategier

Europa-Kommissionen har offentliggjort resultatet af årets benchmarking af offentlig digitalisering. Den obligatoriske digitalisering, hvor danskerne for alvor har taget digital post og selvbetjening til sig, slår i år for alvor igennem i resultaterne. Men der er stadig behov for at fokusere på sammenhæng og brugervenlighed i mødet med borgeren. Temaer som netop er centrale i digitaliseringsstrategien.

EU-benchmarkingen viser, at der samlet set sker fremskridt med digitaliseringen af offentlige tjenester i Europa. Men der er også tegn på en begyndende ”digital spaltning” diagonalt i EU med de modne lande i Nord- og Vesteuropa (herunder Danmark) i den digitale front.

Benchmarkingen fremhæver generelt de nordiske lande som frontløbere. Derudover fremhæver benchmarkingen to områder, hvor Danmark sammen med enkelte andre lande udmærker sig særligt: Først og fremmest er vi blandt de få lande, der har gjort det obligatorisk at bruge udvalgte tjenester online. Vi er også langt fremme i forhold til at sikre mobil tilgængelighed på de offentlige hjemmesider.

”Det glæder mig, at vi nu også for alvor begynder at se effekten af danskernes store anvendelse af Digital Post og digital selvbetjening i EU-benchmarkingerne,” udtaler direktør Lars Frelle-Petersen og fortsætter: ”Målingerne viser dog også, at vi stadig skal have et stort fokus på brugervenlighed i både enkelttjenester og den sammenhængende brug af disse. Dette flugter med de prioriteringer, der er i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.”

Danmark har forbedret sig

Generelt har Danmark forbedret sig signifikant fra sidste års benchmarking på disse hovedområder:

  • Er offentlige digitale tjenester brugerorienterede og lette at gå til for den enkelte borger? Danmark ligger på 89 pct. mod 84 pct. i 2015-målingen og markant over EU-gennemsnittet på 77 pct.
  • Kan man som bruger fx finde ud af, hvilken myndighed, der er ansvarlig for en tjeneste, og om hvorledes persondata behandles? Her er der også sket moderate fremskridt, idet Danmark i år ligger på 69 pct. mod sidste års 65 pct., men stadig markant over EU-gennemsnittet på 55 pct.
  • Kan danske digitale tjenester bruges af andre EU-borgere? Her er der sket markante fremskridt med 74 pct. mod sidste års 62 pct., men markant over EU-gennemsnittet på 55 pct.
  • Gør Danmark brug af elektroniske identiteter (fx brug af digital signatur - NemID), elektroniske dokumenter, basisregistre, digital post og single-signon (som NemLogin)? Danmark ligger her på 87 pct. mod sidste års 82 pct., og langt over EU-gennemsnittet på 54 pct.

Benchmarking med nyt fokus

Vedtagelsen af EU’s handlingsplan for offentlig digitalisering 2016-2020 betyder, at benchmarkingen fremover får fokus på, hvor godt medlemsstaterne lever op til en række principper for offentlig digitalisering i EU. Et af principperne handler om, om de digitale tjenester udbydes som ”digital-by-default”, dvs. at tjenesterne udbydes primært som digitale tjenester. Danmark er her i front med 43 pct. efterfulgt af Holland på 38 pct. (de fleste øvrige EU-lande ligger under 10 pct.).

Mere information

Hent Europa-Kommissionens benchmarking rapport af offentlig digitalisering i Europa

Hent EU’s handlingsplan for offentlig digitalisering 2016-2020

Benchmarkingens resultater indgår i Digitaliseringsstyrelsens løbende arbejde med opfølgningen på realiseringen af Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020.

Læs mere om Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020