Indtryk fra Digitaliseringsmessen 2016

07-10-2016
Strategier

Ved den årlige Digitaliseringsmesse i Odense mødte kontorchefer og medarbejdere fra Digitaliseringsstyrelsen talstærkt op. Messen gav mulighed for at gå i dialog med deltagerne og give en status på vores mange projekter og strategiske indsatser de kommende år.

Helt centralt var blandt andet fokus på, at myndighederne i langt højere grad skal dele de relevante informationer, de allerede ligger inde med. Det skal være med til at skabe en bedre og mere sammenhængende og effektiv offentlig service til gavn for både borgere og virksomheder.

Gik du glip af Digitaliseringsstyrelsens oplæg?

Hvis du ikke selv var med på messen, kan du her få et indtryk af de væsentligste budskaber og hovedpointer.

Oplægsholdere i filmen

  • Rikke Hougaard Zeberg, vicedirektør
  • Charlotte Jacoby, kontorchef – Kontor for digitale identiteter
  • Stine Hegelund Bertelsen – Kontor for digital kommunikation
  • Helle Junge Nielsen – Kontor for borger.dk
  • Susanne Duus, teamleder – Kontor for analyse og policyudvikling
  • Søren Beltofte, kontorchef – Kontor for analyse og policyudvikling

(Bemærk: Filmen er ikke tilgængeliggjort for hørehæmmede. Ved behov, send venligst en e-mail til )