Ny status for statens store it-projekter

27-10-2016
Styring

Statens It-projektråd har offentliggjort status for de store it-projekter for 1. halvår 2016

It-projektrådet offentliggør to gange om året en status for overholdelse af tidsplan, budget og gevinstrealisering i statens store it-projekter. It-projektrådet har udgivet dette statusoverblik, siden rådet blev etableret i 2011. I alt er 71 it-projekter blevet risikovurderet af It-projektrådet siden 2011.

Status på projekter og programmer

26 projekter har statusrapporteret for 1. halvår 2016. Rådet tildeler alle projekter et trafiklys på baggrund af projekternes oplysninger om afvigelser fra den planlagte tidsplan, budget og gevinstrealisering. I denne statusrapport er Landspatientregisteret (Sundhedsdatastyrelsen) og Grunddataprogrammet (Digitaliseringsstyrelsen) tildelt et rødt trafiklys. Derudover er fem projekter blevet tildelt gule trafiklys, og 18 projekter er blevet tildelt grønne trafiklys. Et enkelt projekt er ikke blevet tildelt trafiklys.

Evaluering af It-projektrådet og det gode kunde-leverandørsamarbejde

It-projektrådet fremhæver særligt to temaer i statusrapporten. For det første er der primo 2016 blevet gennemført en evaluering af It-projektrådets arbejde siden dets etablering i 2011. Evalueringen peger blandt andet på, at rådet har skabt værdi i forhold til at sikre et øget topledelsesfokus og en bedre risikostyring i de statslige it-projekter.

For det andet har It-projektrådet i løbet af foråret indledt en tæt dialog med statslige myndigheder, it-leverandører, brancheforeninger og medlemsforeninger om det gode kunde-leverandørsamarbejde. Dette arbejde vil resultere i et kodeks, der har til formål at fremme et godt samarbejde i statslige it-projekter. Kodeks bliver lanceret på en netværksdag for statslige it-projektmedarbejdere, og vil fra den 27. oktober kunne downloades fra Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.

Hent statusrapporten for de store statslige it-projekter

Hent et sammendrag af evalueringens centrale punkter

Læs mere om kodeks for kunde-leverandørsamarbejde