Brugertest bidrager til øget brugervenlighed

21-09-2016
Digital service

Den fællesoffentlige brugertest bidrager til øget brugervenlighed i de digitale selvbetjeningsløsninger. Det konkluderer en evaluering foretaget af konsulenthuset Oxford Research på vegne af de fællesoffentlige parter.

Det skal være let og hurtigt at bruge offentlige digitale selvbetjeningsløsninger, når man som borger eller virksomhed skal kommunikere med det offentlige.
Derfor har de fællesoffentlige parter udviklet en model for test af digitale selvbetjeningsløsninger, som skal hjælpe myndigheder og leverandører med at teste løsningernes brugervenlighed. Det skal sikres, at løsningerne er så enkle og lette at anvende som muligt for både borgere og virksomheder.
Den fællesoffentlige brugertest er nu evalueret og konklusionen er, at brugervenligheden af de offentlige selvbetjeningsløsninger øges ved anvendelse af testen. Samtidig medvirker testen til, at myndighederne har større fokus på brugervenlighed i deres løsninger. Myndighederne får således et redskab til at sikre, at de digitale løsninger, som de anskaffer eller udvikler, faktisk er brugervenlige.

Helle Junge Nielsen, kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen glæder sig over evalueringen: ”Jeg er glad for, at evalueringen viser, at den fællesoffentlige brugertest virker efter hensigten, og bidrager til øget brugervenlighed. Men arbejdet stopper ikke her. Nu skal vi rette blikket fremad og se på, hvordan vi kan sikre en god og sammenhængende brugeroplevelse, når servicen går på tværs af flere myndigheder.”

Carsten Ingerslev, kontorchef for Virk tilføjer: ”Den fællesoffentlige brugertest er et vigtigt redskab for at sikre, at de erhvervsrettede løsninger, som udstilles på Virk, har en høj kvalitet, der tager afsæt i virksomhedsbrugernes behov. Brugertesten er dermed et centralt element i Virks arbejde med at reducere virksomhedernes byrder.”

KL er ligeledes positive over, at man fællesoffentligt kan give myndighederne et godt redskab til at følge op på, at de digitale løsninger tager udgangspunkt i brugernes perspektiv.

Pia Færch, kontorchef i KL siger: ”Den fælles brugertest er med til at skabe et øget fokus på, at den digitale service skal være imødekommende. Det er et godt afsæt for såvel det fremtidige samarbejde fællesoffentligt og for kommunernes arbejde med den nære borgerkontakt.”
Arbejdet med at forbedre den digitale service til borgere og virksomheder fortsætter i den nye digitaliseringsstrategi, hvor der blandt andet er fokus på at skabe bedre sammenhæng mellem løsninger, der går på tværs af myndigheder.

Hent rapporten 'Evaluering af den fællesoffentlige brugertest'

Baggrund

Evalueringen er foretaget af konsulenthuset Oxford Research på vegne af de fællesoffentlige parter. Evalueringen er baseret på interview af 25 personer i perioden april-maj 2016. Interviewpersonerne omfatter leverandører, myndigheder og testbureauer.