Lettere håndtering af Digital Post for virksomheder

21-09-2016
It-løsninger

I den nye version af Digital Post kan virksomhederne nu besvare posten fra offentlige myndigheder fra egne mail- og fagsystemer.

Digital Post rummer mange muligheder og funktioner til håndtering af Digital Post, som flere virksomheder endnu ikke benytter.

Knap 13 mio. meddelelser bliver årligt sendt til de danske virksomheder fra offentlige myndigheder. Med Digital Post kan virksomhederne håndtere posten direkte fra virk.dk eller få den videresendt som sikker e-mail til eget mailsystem eller som meddelelse til eget fagsystem.

Nu er det endnu lettere, da virksomheder også kan besvare posten. Hjælpeuniverset på Virk, ”virk Hjælp”, er netop blevet opdateret med nye tekster og vejledninger, som skal gøre det lettere for virksomheder at benytte de forskellige muligheder for og funktioner til håndtering af Digital Post.

  • Det er muligt at hente al Digital Post ned i virksomhedens egne systemer via systemintegration.
  • Den digitale postkasse kan synkroniseres med e-Boks Erhverv.
  • Andre brugere kan få adgang til den digitale postkasse, fx andre medarbejdere eller tredjepart, fx virksomhedens revisor.
  • Den digitale postkasse kan sættes op til automatisk at sortere og arkivere post i forskellige mapper

Fakta om Digital Post

Digital Post er sikker digital kommunikation mellem det offentlige og virksomheder og borgere. Med kun ganske få undtagelser modtager alle private virksomheder i Danmark digitale meddelelser fra det offentlige via Digital Post. Det har de gjort siden den 1. november 2013, hvor virksomheder med et CVR-nummer automatisk blev omfattet af Digital Post.
Da der ikke altid er samme høje krav til alle typer af meddelelser, kan det offentlige også vælge at benytte andre kanaler end Digital Post.

Digitaliseringsstyrelsen arbejder løbende på at forbedre Digital Post. I takt med teknologiens hastige udvikling ændres rammerne og behovene. Digitaliseringsstyrelsen arbejder derfor allerede nu på Næste generation Digital Post, som forventes lanceret i 2018.

I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020 er der blandt andet fokus på, at Digital Post løbende kan videreudvikles, så systemet er sikkert, tidssvarende, brugervenligt og tilgængeligt.

Læs mere

I hjælpeuniverset på Virk, virk Hjælp, kan virksomheder læse mere om Digital Post samt finde de nye opdaterede vejledninger til de forskellige muligheder og funktioner, der er i Digital Post. For at hjælpe både små, mellemstore og store virksomheder er emnerne på ”virk Hjælp” opdelt efter hvilken størrelse virksomhed, det umiddelbart er relevant for.

Læs mere på hjaelp.virk.dk/digitalpost

Yderligere oplysninger:
For faglige spørgsmål: Specialkonsulent Ole Bistrup: Mobil: 4178 2263, e-mail: