Central it-infrastruktur i udbud

04-12-2017
It-løsninger

Udbud af fremtidens Digital Post-løsning er nu offentliggjort og Digitaliseringsstyrelsen opfordrer leverandører til at læse materialet og byde ind på opgaven. Løsningen varetager en helt central opgave med at distribuere offentlig digital post, sikkert til borgere og virksomheder i hele Danmark.

Digitaliseringsstyrelsen har netop udsendt udbudsmaterialet vedrørende fremtidens Digital Post-løsning, der skal varetage en vigtig kommunikation mellem myndigheder, borgere og virksomheder. Den nye løsning skal være klar, når nuværende kontrakt udløber i 2020.

Offentlige myndigheder har de seneste år digitaliseret kommunikationen med borgere og virksomheder. Det betyder, at knap 4,4 mio. borgere og godt 760.000 virksomheder i dag er modtagere af offentlig Digital Post.

Når vi udbyder Digital Post-løsningen, sætter vi retningen for fremtidens offentlige digitale kommunikation. Det har betydning for mange danskere. Brugervenlighed og sikkerhed er derfor højt prioriteret.

Vi har oplevet en bred interesse fra markedet og ser derfor også frem til at modtage tilbud fra leverandørerne. Det bliver et spændende samarbejde og en stor opgave at udvikle fremtidens Digital Post-løsning.

Kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen Stine Hegelund Bertelsen.

Digitaliseringsstyrelsen har løbende været i dialog med interessenter om fremtidens løsning, herunder afviklet høring, teknisk dialog, informationsmøder og ind-arbejdet analyseresultater.

Det endelige udbudsmateriale findes på EU-Supply, hvor processen for udbuddet ligeledes står nærmere beskrevet:

Læs mere om udbudsmaterialet på ted.europa.eu

Læs nærmere om baggrund og projektet