Fire leverandører er prækvalificeret til at afgive tilbud på drift af NemLog-in

14-12-2017
It-løsninger

Digitaliseringsstyrelsen kan nu offentliggøre fire prækvalificerede leverandører, som inviteres til at afgive tilbud på driften af NemLog-in.

Følgende ansøgere er netop blevet prækvalificeret til at gå videre til tilbudsfasen for udbuddet af NemLog-in drift:

  • CGI Danmark A/S
  • CSC Danmark A/S
  • Netic A/S
  • NNIT A/S

Da fristen udløb den 5. december 2017, havde Digitaliseringsstyrelsen modtaget fire prækvalifikationsansøgninger. De opfyldte alle kravene, som fremgik af udbudsbekendtgørelsen. Derfor har der ikke været behov for at evaluere ansøgningerne og vælge nogen fra.

Udbuddet i den kommende tid

I den kommende tid vil de fire leverandører indgå i et forløb med Digitaliseringsstyrelsen, hvor der igen åbnes op for leverandørernes spørgsmål til løsningen, dog i et lukket forum i udbudssystemet i EU-Supply. Samtidig vil leverandørerne få adgang til et fysisk datarum med information om den nuværende NemLog-in løsning.

Der er deadline for modtagelse af tilbud fra de fire leverandører primo februar 2018, hvorefter Digitaliseringsstyrelsen vil gå i forhandling med de leverandører, som vælger at afgive tilbud.

Mere om udbuddet

Udbuddet af NemLog-in drift blev offentliggjort på EU-Supply den 3. november 2017. Udbuddet er baseret på en videreførelse af den eksisterende NemLog-in løsning. Senere offentliggøres også udbud af udvikling og forvaltning af det nye NemLog-in. NemLog-in spiller en central rolle i Danmarks digitale infrastruktur ved at gøre det muligt for borgere og virksomheder at logge ind på offentlige selvbetjeningsløsninger. Løsningen genudbydes, da den eksisterende kontrakt udløber i 2019.

På informationsmødet medio november orienterede Digitaliseringsstyrelsen interesserede leverandører om løsningen og om den samfundskritiske infrastruktur, som NemLog-in er en del af.

Udbud af udvikling og forvaltning

Det andet udbud af NemLog-in, udbuddet af udvikling og forvaltning, vil omhandle nyudvikling, videreudvikling, vedligeholdelse og forvaltning af NemLog-in. Forhåndsmeddelelsen er offentliggjort, og udbuddet forventes offentliggjort ultimo januar 2018.

Hent notatet om fremtidens digitale infrastruktur i Danmark her