Nye vejledninger hjælper it-udfordrede borgere og deres pårørende

11-12-2017
Digital service

Digitaliseringsstyrelsen har netop offentliggjort en række nye vejledninger om fuldmagtsløsninger, læseadgang og NemID. Vejledningerne skal hjælpe it-udfordrede borgere og deres pårørende i kommunikationen med det offentlige.

Hverdagen er blevet digital for de fleste borgere, og det gør mange ting lettere. Men digitaliseringen kan også være en udfordring for de borgere, der ikke er så gode til it. Vejledningerne indgår derfor i en særlig indsats over for de borgere, som har brug for hjælp til at kommunikere digitalt med det offentlige.

Siden nye regler om digitale fuldmagter trådte i kraft i foråret 2017, har der været stor efterspørgsel efter nye vejledninger på området. Det har blandt andet været et ønske fra Digitaliseringsstyrelsens landsdækkende Netværk for digital inklusion, der repræsenterer en række borgergrupper, som kan have digitale udfordringer.

Netværket har løbende været inddraget i arbejdet, så vejledningerne er tilpasset disse gruppers behov. Derudover har en rundspørge blandt medarbejdere på centre for borgerservice og biblioteker vist, at der også er behov for en opdateret NemID-pjece.

Vejledningerne er blevet til som en del af et ’digitalt kit til it-udfordrede’, der skal samle kommunikations- og hjælpeindsatser målrettet it-udfordrede borgere, deres pårørende og relevante medarbejdere. Det digitale kit vil løbende blive udbygget og kan findes på digst.dk.

Find vejledningerne i det digitale kit her

De fem nye vejledninger i det digitale kit omfatter:

  • Sådan giver du en anden person en digital fuldmagt
  • Sådan anmoder du en anden person om en digital fuldmagt
  • Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger
  • Sådan giver du en anden person mulighed for at læse med i din Digital Post
  • Sådan bruger du NemID