Stor interesse for udbud af Digital Post

20-12-2017
It-løsninger

Digitaliseringsstyrelsen har offentliggjort udbudsmaterialet vedrørende Næste generation Digital Post og i forlængelse heraf inviteret leverandører til informationsmøde, som blev afholdt mandag den 11. december 2017.

Der var stor interesse for at deltage i mødet. 33 tilmeldte repræsenterede 12 forskellige leverandører.

På informationsmødet fortalte Digitaliseringsstyrelsen om løsningen, udbuddet, tidsplanen mv. Nedenfor er et referat og præsentationen, der blev gennemgået på mødet.

Udbuddet er et såkaldt udbud med forhandling, hvor første skridt er, at interesserede leverandører søger om at blive prækvalificeret. Fristen for ansøgning er den 3. januar 2018. Digitaliseringsstyrelsen forventer at prækvalificere tre leverandører, som herefter afgiver et indledende tilbud.

Referat og præsentation fra informationsmøde

Hent referatet fra mødet

Hent præsentationen, der blev gennemgået på mødet

Læs mere om Næste generation Digital Post

Udbudsmateriale og spørgsmål/svar kan læses på eu-supply.com