Giv digital fuldmagt nemt og sikkert

23-02-2017
It-løsninger

Nu bliver det lettere at afgive en digital fuldmagt for borgere, som ønsker at lade fx pårørende hjælpe med den digitale kontakt til det offentlige. Også hvis borgeren ikke har NemID.

Tidligere har det kun været muligt for borgeren selv at afgive en digital fuldmagt i den offentlige digitale fuldmagtsløsning, men nu er det også muligt for pårørende eller andre at anmode om fuldmagt.
Eksempelvis kan en datter til en ældre borger nu anmode om adgang til borgerens journal fra sygehuset via fuldmagtsløsningen, således at borgeren ikke selv er nødsaget til at have NemID eller at benytte den digitale fuldmagtsløsning for at give en digital fuldmagt.

Anmodningen om en digital fuldmagt kan sendes som fysisk post til den ældre medborgers folkeregisteradresse, der kan godkende fuldmagten ved at underskrive og sende den til Digitaliseringsstyrelsen.

Flest muligt skal have gavn af de digitale muligheder

Hverdagen bliver mere og mere digital, og derfor er det vigtigt, at alle borgere kan tilgå data digitalt. Også hvis det kræver hjælp fra andre, som borgeren har tillid til. Et vigtigt initiativ i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er derfor at sikre, at alle borgere får den hjælp, som de har brug for i den digitale kontakt med det offentlige.

”Vi arbejder hele tiden på at videreudvikle vores digitale løsninger, så de møder borgernes behov. I takt med at stadig mere dialog mellem borgere og det offentlige sker digitalt, øges behovet for at pårørende kan bistå i det digitale univers. Med den nye funktion i digital fuldmagt, har vi haft særligt fokus på at hjælpe borgere som ikke har NemID eller som ikke er trygge ved selv at agere digitalt. Målet er, at flest mulige borgere kan få glæde af de digitale selvbetjeningsløsninger, som tilbydes af myndighederne i dag”, udtaler kontorchef Lise Ebbensgaard om de nye muligheder i digital fuldmagt.

Muligheden for at anmode om en digital fuldmagt er en konkretisering af initiativet i digitaliseringsstrategien, som er udarbejdet i samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner.

Baggrund og fakta

Digitale fuldmagter er en teknisk mulighed for, at en borger kan give en anden borger, eller virksomhed, ret til at handle på sine vegne i udvalgte offentlige digitale selvbetjeningsløsninger.

Siden lanceringen af den fællesoffentlige digitale fuldmagtsløsning i august 2013, er der oprettet 120.535 digitale fuldmagter. Det betyder, at der oprettes over 2.000 digitale fuldmagter om måneden, som fordeler sig på 19 specifikke fuldmagter blandt andet administration af SU, adgang til journal fra sygehus eller melding af flytning.

Der arbejdes i øjeblikket på, at de digitale fuldmagter, som er underskrevet via fysisk post, også kan afleveres på borgerservice, og borgeren dermed får mulighed for selv at henvende sig og få oprettet en digital fuldmagt.