Invitation til kommentering af udkast til hvidbog om arkitektur for digitalisering og regler for begrebs- og datamodellering

09-02-2017
Data

På vegne af styregruppen for data og arkitektur inviterer Digitaliseringsstyrelsen til en skriftlig kommentering af de to publikationer Hvidbog om arkitektur for digitalisering og Regler for begrebs- og datamodellering.

Styregruppen for data og arkitektur er i regi af Digitaliseringsstrategien ansvarlig for initiativ 8.1: Gode data og effektiv datadeling. Styregruppen ønsker dialog med markedet, myndigheder og organisationer om hvidbog om arkitektur for digitalisering samt regler for begrebs- og datamodellering.

Sikker, effektiv, sammenhængende og målrettet service

Hvidbogen om arkitektur for digitalisering sætter de overordnede rammer for it-udviklingen i den offentlige sektor og skal understøtte den digitale sammenhæng mellem myndigheder og domæner gennem en række principper og arkitekturregler. Målet med den fælles arkitektur er, at borgere og virksomheder oplever en sikker, effektiv, sammenhængende og målrettet service. Denne vision understøttes af otte principper og en række arkitekturregler.

Hvidbogen fastlægger de arkitekturmæssige rammer for de 33 initiativer i digitaliseringsstrategien og skal anvendes i disse initiativer.

Sammen med hvidbogen offentliggøres udkast til regler for begrebs- og datamodellering, der udmønter en af arkitekturreglerne i relation til det sjette princip om deling af data på tværs af myndighederne.

Mulighed for kommentering

Kommenteringsperioden løber fra den 9. februar til den 30. marts 2017.