Danskere anser i højere grad NemID som en sikker digital adgang

17-01-2017
It-løsninger

Selvom 2016 har været et år, hvor mange danskere har oplevet forsøg på snyd med NemID – også kaldet phishing – er befolkningen godt klædt på til at genkende snydemails og sms’er. Danskerne ser i stigende grad NemID som en sikker og praktisk digital adgang, viser ny imagemåling.

Danskernes syn på NemID som en sikker digital adgang er steget, viser den årlige imagemåling lavet af Digitaliseringsstyrelsen og Nets DanID. Sammenlignet med sidste år, svarer 75 pct. i 2016, at de anser NemID som en sikker digital adgang mod 69 pct. i 2015. Særligt de unge mellem 18 og 29 år associerer NemID med sikkerhed på nettet.

- I 2016 har vi arbejdet rigtig meget med at informere danskerne om sikkerhed på nettet. Med over 4.6 mio. brugere er NemID en af de mest udbredte digitale løsninger i Danmark. Det er derfor enormt vigtigt, at danskerne ser NemID som en sikker digital adgang og har tillid til løsningen. Resultatet af vores arbejde, tror jeg på, kan ses i den nye måling” siger Lise Ebbensgaard, kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen.

Knap 50 pct. af danske NemID-brugere har i 2016 modtaget snydemails og sms’er, som har opfordret til at opdatere NemID-informationer eller sende et billede af nøglekortet. På trods af dette, har kun 6 pct. af modtagerne klikket på disse links og videregivet personlige oplysninger.

Fortsat stor tilfredshed og tillid til NemID

Imagemålingen viser, at 86 pct. af danskerne er meget tilfredse eller tilfredse med NemID (85 pct. i 2015). Tilfredsheden er således fortsat stigende og ligger nu på det højeste niveau siden 2012. Ligeledes viser undersøgelsen, at 82 pct. af danskerne, og i særdeleshed den ældre generation, har tillid til NemID. Trygheden ved at underskrive dokumenter med NemID er også steget det seneste år.

Fakta – flere tal fra undersøgelsen

Flere bruger mobilen til NemID

Flere og flere danskere benytter muligheden for at bruge NemID via smartphone og tablet. En tredjedel af danskerne har svaret, at log-in via mobile enheder har fået dem til at benytte NemID oftere i 2016. Undersøgelsen viser desuden, at hele 82 pct. er meget tilfredse eller tilfredse med at anvende NemID på smartphone og tablet, og at forventningen til fremtidig brug på disse platforme er stigende.

Undersøgelsen er gennemført for personer i alderen 18år+. Målgruppen svarer til ca. 4,5 millioner danskere. Der er gennemført 1500 interviews i målgruppen, og data er efterfølgende vejet repræsentative på køn, alder og geografi. Undersøgelsen er gennemført af MEC på vegne af Digitaliseringsstyrelsen og Nets.

Læs mere om NemID imagemålingen 2016 her