Danskerne kender borger.dk - og tilfredsheden er høj

26-01-2017
It-løsninger

Måling af danskernes kendskab til og tilfredshed med borger.dk gennemført i december 2016 viser gode resultater. Konklusionen er, at kendskabet til borger.dk er stort, og at flere og flere mener, at borger.dk giver dem fordele, de ikke får andre steder, når de skal i kontakt med det offentlige

”Jeg er ikke bare tilfreds. Jeg er imponeret”, skriver en 67-årig borger i sin besvarelse af borger.dk’s brugertilfredshedsundersøgelse for 2016. Og det er den generelle holdning, der bliver afspejlet i rapporten fra undersøgelsen, hvor 87 pct. overordnet er tilfredse med borger.dk. Til sammenligning var det samme tal i 2013 78 pct.

En af de centrale konklusioner i undersøgelsen er samtidig, at brugerne i højere grad har taget borger.dk til sig, hvor 64 pct. mod 56 pct. året før, svarer, at borger.dk giver dem fordele, de ikke kan få andre steder.

Højt kendskab

Samtidig er kendskabet til borger.dk højt blandt danskerne, da kendskabsanalysen viser, at det fortsat er 9 ud af 10 danske borgere, der kender portalen, når de bliver spurgt, om de har hørt om borger.dk. Kendskabsgraden er dermed på samme høje niveau som i 2015, hvilket også bliver afspejlet i at andelen af danskere, der har besøgt borger.dk, er steget signifikant fra 32 mio. besøgende i 2015 til 36,6 mio. i 2016.

Gode tekster og selvbetjeningsløsninger

Det positive helhedsindtryk borgerne har af borger.dk understøttes blandt andet af, at kvaliteten af teksterne er høj. Det er 86 pct. enige eller meget enige i, idet de finder, at teksterne på borger.dk er skrevet i et klart og letforståeligt sprog. Samtidig mener borgerne, at det er blevet (endnu) lettere at finde det, man leder efter på borger.dk. 81 pct. mod 78 pct. i 2015 fandt let det, de ledte efter. Teknisk fungerer borger.dk, og selvbetjeningsløsningerne er blevet endnu bedre.

Stor tryghed ved borger.dk

Borgerne føler sig i høj grad trygge ved at bruge borger.dk (87 pct.), og der er generelt få som har mistillid, er usikre eller ikke føler, at de kan benytte borger.dk. Dem, der ikke føler sig trygge ved borger.dk er generelt ikke trygge ved at bruge computer i al almindelighed.

”Vi er meget tilfredse med den fortsat høje kendskabsgrad og tilfredshed med borger.dk”, udtaler kontorchef Helle Junge Nielsen, som er af den overbevisning, at de positive tal blandt andet afspejler, at Digitaliseringsstyrelsen har et stadig større fokus på at optimere brugervenligheden på portalen:

”Vi kan selvfølgelig hele tiden optimere og gøre portalen bedre, men alt i alt er vi godt tilfredse med, at så mange borgere har et positivt helhedsindtryk af borger.dk. Det sætter en streg under, at det nytter hele tiden at stræbe efter en høj kvalitet i den offentlige digitale service. Særligt bemærker jeg, at der er en stigning blandt borgere, der svarer, at borger.dk giver dem fordele, de ikke kan få andre steder, og det tyder jo på, at vores arbejde med at skabe bedre brugerrejser for borgerne går i den rigtige retning.”

Kendskabsundersøgelsen er gennemført af Wilke for Digitaliseringsstyrelsen i december 2016. I alt deltog 803 borgere i undersøgelsen, som blev gennemført som telefoninterviews.

Brugertilfredshedsundersøgelsen er gennemført af Peytz for Digitaliseringsstyrelsen i december 2016. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk med i alt 4689 besvarelser.