Digitalisering i Danmark hittede i 2016

23-01-2017
Strategier

32 delegationer fra 19 lande besøgte Digitaliseringsstyrelsen i løbet af 2016 for at høre om Danmarks erfaringer med offentlig digitalisering. 24 delegationer kom alene i løbet af efteråret efter offentliggørelsen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for perioden 2016-2020

Udlandet er interesseret i Danmark og erfaringerne med digitaliseringen af den offentlige sektor.

Og Danmarks tilgang til digitalisering med et stærkt fokus på effektivisering og bedre offentlig service ved brug af it og velfærdsteknologiske løsninger er ikke gået ubemærket hen. Et rekordstort antal udenlandske delegationer har lagt vejen forbi København og Digitaliseringsstyrelsen: 32 delegationsbesøg - og alene 24 besøg i 2. halvår af 2016 efter offentliggørelsen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for perioden 2016-2020.

”Antallet af besøg fra udenlandske delegationer har i 2016 slået alle rekorder, og vores mange besøgende siger samstemmigt, at de ser den danske tilgang til digitalisering som værd at lære af og tage udgangspunkt i. Det er vi glade for og stolte af,” udtaler direktør Lars Frelle-Petersen og fortsætter:

”Særligt Digital Post, vores borgerportal borger.dk, NemID og den måde, vi har valgt at styre statslige it-projekter og -programmer på med brug af business cases er noget, som flere lande kigger på.”

Delegationerne i 2016 kom fra hele verden, herunder de nordiske lande som Finland, Island, Norge og Sverige, men også en række EU-lande kom forbi København, blandt andet Holland, Litauen, Slovenien og Tyskland. Og endeligt besøgte nogle asiatiske lande som Japan, Malaysia og Singapore også Digitaliseringsstyrelsen.