Høringssvar om retningen for Næste generation Digital Post

04-01-2017
It-løsninger

Digitaliseringsstyrelsen har i perioden fra den 9. september til den 12. oktober 2016 gennemført en offentlig høring om retningen for fremtidens Digital Post-løsning (Næste generation Digital Post).

Høringen er et led i Digitaliseringsstyrelsens arbejde med at tilvejebringe en ny Digital Post-løsning, som skal erstatte den nuværende Digital Post 2-løsning, når kontrakten med den nuværende leverandør udløber.

I høringsperioden har det været muligt at kommentere på retningen for Næste generation Digital Post til brug for Digitaliseringsstyrelsens videre arbejde med løsningen. Det har mange myndigheder, organisationer og virksomheder benyttet sig af.

Høringssvarene indeholder en lang række konstruktive input, der har givet Digitaliseringsstyrelsen et endnu bedre udgangspunkt og vidensgrundlag til at fortsætte arbejdet med at tilrettelægge fremtidens løsning og udarbejde udbudsmateriale.

Digitaliseringsstyrelsen er på baggrund af høringen blevet bekræftet i, at retningen for projektet er den rigtige. Derudover har høringen givet anledning til, at scopet på to områder udvides i forhold til høringsmaterialet:

  • Der etableres funktionalitet på virk.dk, så virksomhederne kan give medarbejdere rettigheder til løsningen på mappeniveau
  • Myndigheder tillades flere end ét afhentningssystem, formentlig maksimalt fire

Læs høringsmaterialet og Digitaliseringsstyrelsens notat med svar på de indkomne bemærkninger til retningen for Næste generation Digital Post her:

Høringsmateriale vedr. Næste generation Digital Post (pdf)

Høringsnotat med svar på de indkomne bemærkninger (pdf)