Solidt fundament for borger.dk i det videre arbejde med personaliseret indhold

26-01-2017

Med 36,6 mio. besøg i 2016 er borger.dk en central platform for den offentlige sektors arbejde med at skabe bedre digitale brugerrejser og kommunikation, der er mere målrettet den enkelte borger.

Den offentlige sektors digitaliseringsarbejde vil i de kommende år i høj grad handle om at øge brugervenligheden og skabe en mere sammenhængende og overskuelig digital offentlig sektor. Borgerne skal opleve, at de bliver guidet godt gennem forløbet, når de er i kontakt med offentlige institutioner.

Her spiller borger.dk en central rolle som en digital indgang for borgerne til det offentlige. Fremover skal vi i langt højere grad ’skræddersy’ indholdet på bor-ger.dk, så det er tilpasset den enkelte borger, der besøger portalen for at finde information og betjene sig selv digitalt.

Vellykket overgang til nyt CMS

Digitaliseringsstyrelsen har netop implementeret et nyt CMS på borger.dk. Pro-jektet viste, at det rent faktisk er muligt at skifte motor på flyet, mens det er i luften. Overgangen skete planmæssigt, og uden at borgerne oplevede den mindste turbulens.

Med det nye CMS har vi nu en teknisk platform, der giver mulighed for at udstille nye relevante data for borgerne og målrette indholdet til specifikke segmenter af borgere, der benytter portalen. Særligt skal borger.dk understøtte de tværgående digitale brugerrejser, fx i forbindelse med flytning, som vi arbejder på som led i digitaliseringsstrategien.

Solidt fundament for mere personalisering

Spritnye tal fra en netop offentliggjort kendskabsanalyse og brugertilfredshedsundersøgelse af borger.dk viser højt kendskab og stor tilfredshed blandt danskerne. 9 ud af 10 danskere kender borger.dk, og 87 pct. er overordnet tilfredse med borger.dk.

Borger.dk er dermed kommet flyvende fra start i 2017. Derfor tør jeg godt sige, at vi nu står på et solidt fundament i forhold til at løfte ambitionerne i digitaliseringsstrategien om bedre og mere sammenhængende digital service.

Ambitiøst samarbejde på tværs

Samtidig er det vigtigt at understrege, at der ligger et stort arbejde forude, hvis vi skal realisere målsætningerne i strategien. Samarbejdet med andre myndigheder, både om at tilbyde borgerne overblik og øget indsigt i egne data, men også om fortsat at drive og udvikle det allerede eksisterende redaktionelle samarbejde på tværs af myndigheder og ressortområder, er helt afgørende for succes. Endeligt vil vi også gerne lave endnu bedre tilbud for de borgere, der bruger mobiltelefoner og lignende.

Med venlig hilsen
Lars Frelle-Petersen