Aftale indgået med cBrain A/S om levering af ESDH til Finansministeriets koncern

06-07-2017
Strategier

Digitaliseringsstyrelsen har den 6. juli 2017 på vegne af Finansministeriets koncern indgået aftale med cBrain A/S om levering af en Koncernfælles ESDH-løsning.

Løsningen skal håndtere journalisering og digitale sagsgange i hele Finansministeriets koncern, dvs. Finansministeriets departement, Moderniseringsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, Statens Administration og Statens It.

Aftalen er indgået efter miniudbud på en SKI-rammeaftale og selve systemet vil blive driftet af Statens It.