Animationsfilm sætter fokus på digital kommunikation med myndighederne

27-06-2017
Strategier Digital service

Tre korte animationsfilm skal hjælpe it-udfordrede danskere med Digital Post, NemID og NemSMS, så de kommer i gang med at bruge de digitale løsninger.

Animationsfilmene handler om digital kommunikation med myndighederne og fortæller med et smil på læben, hvilke fordele der er ved at kommunikere digitalt med myndighederne.

”Med de tre korte animationsfilm på flere sprog håber vi, at vi kan informere og motivere flere til at tage Digital Post, NemID og NemSMS til sig, så flere kan få glæde af de digitale muligheder”

siger Louise Palludan Kampmann, kontorchef, Kontor for styring af digitaliseringsstrategien.

Filmene sætter fokus på dagligdagssituationer, som de fleste danskere oplever. Fx har Digitaliseringsstyrelsen samarbejdet med Forsvarets Personalestyrelse, som bruger Digital Post til indkaldelse til Forsvarets Dag og som gerne vil have endnu flere af de unge til at læse indkaldelsen.

Desuden har Digitaliseringsstyrelsen samarbejdet med Danske Regioner, da de fleste hospitaler anvender NemSMS for at huske patienterne om aftaler om forundersøgelser, operationer mv. som et redskab til at mindske spildtid for sundhedspersonalet og dermed mindske ventetiden.

Endelig har Digitaliseringsstyrelsen samarbejdet med Trafikstyrelsen om bilsyn, da det også en situation, som de fleste kan relatere til.

De tre korte animationsfilm er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020.

Se de tre animationsfilm på arabisk eller andre sprog

Animationsfilmene vil i løbet af efteråret også findes i en tekstet version. Desuden vil animationsfilmene bliver produceret med tale og tekst på engelsk, tyrkisk, somali og farsi.

Fakta

Digital Post

  • Langt de fleste danskere over 15 år, nærmere bestemt 4,3 mio. danskere svarende til 90,2 pct., er tilmeldt Digital Post.
  • I 2016 afsendte de offentlige myndigheder i alt 112,6 mio. Digital Postmeddelelser til borgere og virksomheder.
  • 81 pct. af brugerne er enten meget tilfredse eller tilfredse med Digital Post.
  • Den seneste opgørelse pr. 1. juni 2017 viser, at kun 4,8 procent af de tilmeldte borgere, som har modtaget Digital Post de seneste seks måneder, ikke har været logget på Digital Post i perioden. Bag det tal gemmer sig også de borgere, som modtager en adviserings-sms eller adviseringsmail om, at de har modtaget ny Digital Post og fra hvilken afsender, og som bevidst vælger ikke at gå ind for at læse brevet (fx hvis man ved, det er en lønseddel eller lignende).

NemID

  • 4,7 mio. danskere har NemID.
  • NemID anvendes til log-in i netbanker, offentlige tjenester og en lang række private tjenester.

NemSMS

  • 1,98 mio. danskere er tilmeldt NemSMS fra det offentlige
  • Med NemSMS kan myndighederne nemt og effektivt sende påmindelser om aftaler via sms til borgerne.