Bidrag til Danmarks open government-handlingsplan

23-06-2017
Strategier

Digitaliseringsstyrelsen har netop igangsat en høring, hvor borgere, virksomheder, interesseorganisationer samt offentlige myndigheder og institutioner opfordres til at bidrage med ideer og initiativforslag til Danmarks tredje handlingsplan for open government.

Digitaliseringsstyrelsen har i forbindelse med udarbejdelsen af den kommende handlingsplan for den danske deltagelse i Open Government Parnership (OGP) lanceret en høring, og borgere, virksomheder, interesseorganisationer samt offentlige myndigheder og institutioner opfordres til at bidrage med ideer og initiativforslag til den danske handlingsplan for 2017-2019.

Sådan bidrager man

Baggrund for Open Government Partnership

Danmark har i lighed med mere end 70 andre lande tilsluttet sig det internationale initiativ Open Government Partnership (OGP), som blev stiftet i 2011 af den amerikanske regering i samarbejde med syv andre lande, heriblandt Norge og Brasilien.
Formålet med OGP er at fremme god regeringsførelse og at styrke demokratiet ved, at deltagerlandene forpligter sig til initiativer inden for transparens omkring offentlige beslutningsprocesser, borgerdeltagelse og dialog med civilsamfundet, antikorruption og ansvarsplacering samt teknologi og innovation. Digitaliserings-styrelsen er ansvarlig for den overordnede koordination af det danske OGP-arbejde.

Mere information om open government i Danmark