Offentlige myndigheder får gratis adgang til CPR-data

12-06-2017
Data

Fra 1. januar 2018 bliver det gratis for offentlige myndigheder at hente CPR-data fra den nye platform, Datafordeleren. Som en del af økonomiaftalen for 2018 er regeringen, KL og Danske Regioner blevet enige om at frikøbe CPR-data for offentlige anvendere.

I dag betaler offentlige myndigheder for deres forbrug af CPR-data. Det betyder, at hver enkelt myndighed skal afregne forbruget af CPR-data, uanset hvor stort forbruget er. Fremover er det ikke længere nødvendigt.

På Datafordeleren kan myndighederne få gratis adgang til de CPR-data, de har brug for fra de tre tjenester CPR-udtræk, CPR-direkte og CPR-services. Dermed bliver offentlige myndigheder tilskyndet til at tage den nye platform i brug.

For at give anvenderne god tid til at omstille sig til Datafordeleren, udfases den nuværende distribution af CPR-data over otte år. I hele perioden faktureres myndighederne på samme måde som i dag, hvis de vælger fortsat at hente data fra det nuværende system.

Aftalen finansieres af kommuner og regioner via bloktilskuddet, mens statslige myndigheder bidrager over finansloven.

Private anvendere af CPR-data - og visse statsvirksomheder - er ikke omfattet af aftalen og skal derfor også betale for CPR-data, som hentes fra Datafordeleren. De gældende regler for brugen af CPR-data ændres ikke med den nye aftale.