Offentlige myndigheder får gratis adgang til CPR-data

12-06-2017
Data

Fra 1. januar 2018 bliver det gratis for offentlige myndigheder at hente CPR-data fra den nye platform, Datafordeleren. Som en del af økonomiaftalen for 2018 er regeringen, KL og Danske Regioner blevet enige om at frikøbe CPR-data for offentlige anvendere.

I dag betaler offentlige myndigheder for deres forbrug af CPR-data. Det betyder, at hver enkelt myndighed skal afregne forbruget af CPR-data, uanset hvor stort forbruget er. Fremover er det ikke længere nødvendigt.

På Datafordeleren kan myndighederne få gratis adgang til de CPR-data, de har brug for fra de tre tjenester CPR-udtræk, CPR-direkte og CPR-services. Dermed bliver offentlige myndigheder tilskyndet til at tage den nye platform i brug.

For at give anvenderne god tid til at omstille sig til Datafordeleren, udfases den nuværende distribution af CPR-data over otte år. I hele perioden faktureres myndighederne på samme måde som i dag, hvis de vælger fortsat at hente data fra det nuværende system.

Aftalen finansieres af kommuner og regioner via bloktilskuddet, mens statslige myndigheder bidrager over finansloven.

Private anvendere af CPR-data - og visse statsvirksomheder - er ikke omfattet af aftalen og skal derfor også betale for CPR-data, som hentes fra Datafordeleren. De gældende regler for brugen af CPR-data ændres ikke med den nye aftale.

Grunddataprogrammet

CPR-registret indgår som et af flere registre i grunddataprogrammet, der har til formål at forbedre og frisætte offentlige grunddata om ejendomme, adresser, vand og klima, geografi, virksomheder og personer til gavn for både myndigheder og virksomheder. Digitaliseringsstyrelsen er programleder for grunddataprogrammet.

Læs mere om grunddata på Grunddata.dk

Læs mere og bliv klogere på rammerne for og organiseringen af programmet