Borger.dk i Bruxelles om Your Europe

23-05-2017
It-løsninger

To gange om året deltager en redaktør fra borger.dk i redaktionsmøder for Your Europe, der er EU-Kommissionens webportal for borgere og erhvervsdrivende i EU.

Your Europe drives af en central redaktion i Europa-Kommissionen. Indholdet til portalen leveres af de forskellige afdelinger i EU-Kommissionen, og suppleres af indhold fra myndighederne i de enkelte EU-lande. I Danmark ligger opgaven vedrørende det borgerrettede indhold hos Kontor for borger.dk i Digitaliseringsstyrelsen. Her har en redaktør fra borger.dk’s centrale redaktion til opgave at deltage i to årlige redaktionsmøder.

Derudover skal redaktøren løbende levere indhold og markedsføre Your Europe i Danmark ved at koordinere med andre danske myndigheder, om fx at linke til portalen fra myndighedernes hjemmesider. Borger.dk linker fx flittigt til Your Europe, der har informationer på alle officielle EU-sprog. I forhold til den erhvervsrettede del af portalen, er det en redaktør fra Virk i Erhvervsstyrelsen, der deltager.

Visioner og mål om videndeling

De to årlige redaktionsmøder har dels til formål at dele viden og erfaringer omkring arbejdet med portalen, men også at redaktørerne fra alle EU-landene kan erfaringsudveksle om landenes egne nationale webportaler. Det gør møderne til et godt samlingssted med mulighed for at skabe netværk blandt webredaktører på tværs af EU-lande.

På møderne er agendaen typisk det seneste nye vedrørende Your Europe, med præsentationer af den centrale redaktions arbejde, fremtidsplaner, og forventninger til de andre landes redaktører. På hvert møde fortæller som minimum en af de andre medlemslandes redaktører desuden om det pågældende lands enten borger- eller erhvervsrettede portal – eller begge dele, og den seneste nye udvikling.

Sidste nyt om Your Europe og nyt fra Finland

Det sidste redaktionsmøde blev afholdt i Bruxelles i starten af april, og bød blandt andet på resultater fra den seneste brugertilfredshedsundersøgelse af Your Europe. Den viste, at 96 procent af brugerne var fuldt ud tilfredse med portalen og at 80 procent fandt, hvad de ledte efter. Desuden var der nyt om redaktionelle forbedringstiltag, brug af infografik, film og sociale medier og kampagner for udbredelse af kendskabet til Your Europe.

Finland fortalte om deres helt nye portal med både borger- og erhvervsrettet indhold, som de lancerer til august. De har haft fokus på både brugervenlighed i form af oversættelse til flere sprog, 100 procent digitale selvbetjeningsløsninger fra start til slut, og deres egen udgave af NemID og Digital Post.

The Single Digital Gateway

Your Europe er en del af den såkaldte ’compliance package’, som EU-Kommissionen planlægger at lancere i foråret 2017, hvor også projektet ’The Single Digital Gateway’ indgår. ’The Single Digital Gateway’ skal forbedre EU-borgeres adgang til information og digitale tjenester på tværs af landegrænser i EU, i et samarbejde mellem EU-Kommissionen og medlemslandene.

Næste redaktionsmøde om Your Europe bliver afholdt i efteråret 2017.

Your Europe er en EU-portal, der skal hjælpe borgerne i europæiske lande i forhold til deres rettigheder som EU-borgere på alle områder. Det kan fx være når man skal flytte, bo, læse, arbejde, købe ind eller bare rejse i andre lande. Eller som virksomhed lave forretninger i udlandet. Formålet er at undgå unødigt besvær og bureaukrati. Portalen har 17 millioner besøgende om året. Til sammenligning har borger.dk knap 37 millioner årlige besøgende.