NY DATO: Leverandørmøde den 28. AUGUST 2017 om Næste Generation Digital Post

24-05-2017
It-løsninger

NY DATO: Digitaliseringsstyrelsen inviterer interesserede leverandører til informationsmøde om fremtidens Digital Post-løsning - den 28. august 2017 på Scandic Copenhagen. (Tidligere dato var den 6. juni 2017)

Næste generation Digital Post-Projektet er nu i anskaffelsesfasen og er i gang med at udarbejde udbudsmaterialet. Derfor vil vi gerne invitere interesserede leverandører til at høre nærmere om retning og planerne for den kommende udbudsfase og løsningen.

Digitaliseringsstyrelsen har tidligere afviklet offentlig høring, teknisk dialog og informationsmøder om Næste generation Digital Post. På dette møde præsenterer vi projektets tids- og anskaffelsesplan samt overordnet indhold fra udbudsmaterialet, som det ser ud på tidspunktet for mødet. Vi informerer generelt løbende om projektet via et projektsite. Det er også her vi lægger eventuelt materiale op forud for mødet.

Følg med i arbejdet omkring Næste generation Digital Post (Implementeringssite nedlagt i forbindelse med lancering af den nye Digital Post-løsning den 21. marts 2022)

For at sikre, at alle leverandører modtager ens information, vil præsentationer fra dagen samt et referat inklusiv spørgsmål og svar fra dagen blive lagt op på projektets site på digst.dk.

Formålet med dagen er at informere og bidrage til, at flest mulig kender til retning og planer samt at forventninger er afstemt i forhold til markedets muligheder.

Ønsker du at deltage på leverandørmødet den 28. august, skal du blot sende en mail til Ida Gydesen, sekretær i Digitaliseringsstyrelsen:

Der er frist for tilmeldinger torsdag den 14. august. Lokalet har plads til ca. 60 deltagere. Hver leverandør kan tilmelde 2-3 medarbejdere.

Mere om arrangementet

Tid: den 28. august 2017 kl. 12.30-15.30.

Sted: Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V.

Program for informationsmøde om Næste generation Digital Post  
Kl. 12.30

Velkomst og dagens formål

v. Kontorchef Stine Hegelund Bertelsen

Kl. 12.45

Status - Næste generation af Digital Post

v. projektleder Niels Thomsen

Kl. 13.05 Centrale komponenter og pointer fra udbudsmaterialet.
Kl. 14.00 Pause – kaffe og kage
Kl. 14.30 - Præsentation af tidsplaner inklusiv spørgsmål.