Nyhedsbrev om it strategi

08-05-2017
Strategier

I forbindelse med arbejdet med den statslige it-strategi har vi netop udsendt et nyhedsbrev med it-strategien som tema. Her kan du læse klummen af Lars Frelle-Petersen, direktør i Digitaliseringsstyrelsen, samt de to interviews med henholdsvis Adam Lebech, branchedirektør i DI Digitalt og Pernille Kræmmergaard, professor på Aalborg Universitet.

Vi er bedre end vores rygte – it-strategien vil gøre os endnu bedre

Det er kompliceret at drive og udvikle statens store it-projekter og systemer. Heldigvis er vi ret gode til det. Men vi kan blive endnu bedre, og det vil it-strategien hjælpe os til. Men vi har også brug for at leverandørerne bliver bedre til at levere, og at vi får enklere love og regler fra politikerne.

Branchedirektør: it-strategi skal sikre flere udbud

Der skal mere fokus på konkurrenceudsættelse af både udvikling og drift. Sådan lyder det største ønske til den kommende it-strategi fra Di Digital. It-strategien skal være med til at løfte den offentlige it’s image, mener branchedirektør Adam Lebech.

Professor: Fokus på opkvalificering i it-strategi

Der er brug for at opkvalificere de ledere, som skal lede statens it-projekter. Og så skal staten blive bedre til at lave udbud, hvor fokus er mindre ensidigt på økonomi. Sådan lyder to bud på fokusområder i den kommende it-strategi fra Pernille Kræmmergaard, der er professor på Aalborg Universitet og direktør i Digitaliseringsinstituttet.

Fakta om den statslige it-strategi

Regeringen igangsatte i januar arbejdet med en ny statslig it-strategi, som skal forbedre de statslige myndigheders arbejde med it. Der skete blandt andet på baggrund af resultaterne af et kasseeftersyn, som viste, at staten bruger ca. 7 mia. kr. om året på it-området. Kasseeftersynet viste også, at flere af de it-systemer, som er kritiske for vores samfund, er i dårlig stand.
It-strategien skal indeholde en række konkrete tiltag, der forbedrer styringen af området. De vigtigste indsatsområder drejer sig blandt andet om:

  • Bedre prioritering af it-udgifter og it-aktiviteter
  • Styrket opfølgning på samfundskritiske projekter
  • Sikker drift af statens kritiske it-systemer

Læs mere om it-strategien her