Tegnstøtte på borger.dk

18-05-2017
Digital service

På den internationale tilgængelighedsdag, Global Accessibility Awareness Day (GAAD), introducerer borger.dk tegnstøtte af ord i en beta-udgave.

Den 18. maj er international tilgængelighedsdag, Global Accessibility Awareness Day (GAAD), og også dagen, hvor borgere kan vælge tegnstøtte på borger.dk.

Virker på flere platforme

Løsningen, der også kan bruges af andre hjemmesider, fungerer ved, at den enkelte bruger slår løsningen til og fra ved at trykke ”Slå tegnstøtte til/fra” nederst på siderne på borger.dk. Løsningen virker også på mobil.

Database med 13.000 ord og vendinger

Der er 13.000 ord og vendinger, der er døvetolket, videofilmet og lagt i en database. Ordene er fundet via borger.dk, tre tolkelister, samt fra Center for Døvblindhed og Høretabs egen hjemmeside. Ordene er efterfølgende blevet kvalitetssikret af døve og tolke.

Digitaliseringsstyrelsen deltager i styregruppen for projektet, der ledes af Center for Døvblindhed og Høretab.

Andre hjemmesider kan også bruge løsningen.

Vejledning til installation, der er ganske simpel, findes på www.adgangmedtegn.dk

Læs mere om GAAD her

Opdatering af nyhed

Nyheden er opdateret den 22. juni 2017. "Tegnsprogstolkning" er blevet erstattet med det korrekte "Tegnstøtte", da tegnsprogstolkning angiver tolkning af hele sætninger og ord i kontekst. Tegnstøtte, som det tilbydes på borger.dk, tolker det enkelte ord uden kontekst og støtter dermed i tilegnelsen af teksten, uden at denne tolkes i sin helhed.