Datamodeller kortlægger viden

15-03-2017
Data

I foråret 2017 arbejder en tværoffentlig styregruppe med udviklingen af et nyt regelsæt for begrebs- og datamodellering.

Der er tale om videreudvikling af modelreglerne for grunddata, som man har skabt i grunddataprogrammet. Ud fra modelreglerne har grunddataprogrammet bygget en fælles datamodel, der illustrerer sammenhænge mellem de enkelte registre i grunddataprogrammet.

Kortlægning af sammenhænge

Grunddatamodellen har kortlagt, hvor man kan finde data og hvilke sammenhænge, der er mellem data i modellen. Det giver anvendere og udviklere mulighed for se sammenhænge mellem den information, der ligger i de forskellige registre i grunddataprogrammet.

Kortlægningen kan man for eksempel bruge til at se, at en person ejer en specifik virksomhed, og at virksomheden er placeret i en bygning med kælder og altan, som ligger på en adresse. I bygningen på adressen ligger der også andre virksomheder, der alle har andre ejere. Det er oplysninger, som man tidligere selv skulle finde og sammensætte, da oplysningerne både indeholder person-, virksomheds-, bygnings- og adressedata fra forskellige registre, men med datamodellen er disse sammenhænge kortlagt.

Tidligere skulle man altså ud i et detektivarbejde for at finde og sammensætte data, men i dag kan man bruge datamodellen.

Enkelt for borgere og anvendere

ATP er en af de store anvendere at grunddata. Peter Tranto Bräuner, sektionschef i ATP, udtaler:

”Grunddatamodellen har givet ATP en række fordele på den lange bane. Der er skabt en ensartet og fælles forståelse af begreber, hvilket gør det nemmere på sigt at genbruge data på tværs af myndigheder og private virksomheder. Dermed bliver det mere enkelt for borgerne, når de ikke skal registrere deres data mange steder og gør det tydeligt for os i ATP, hvilke data vi står med.”

Næste generation

Arbejdet med næste generation af modelregler, der bygger videre på erfaringerne fra grunddataprogrammet, er sat i gang. I den næste generation er der særligt fokus på begrebsafklaring. Det aftalte begreb skal man bruge i både lovgivningen og i it-systemerne. Derfor er det vigtigt, at det er helt klart, hvad et begreb dækker over, så man undgår tvetydighed og en hullet lovgivning. For eksempel skal det være klart, hvad definitionen er på begrebet indkomst.

Dialog om modelregler

Den tværoffentlige styregruppe, som udarbejder næste generation af modelreglerne, har udarbejdet en hvidbog om arkitektur for digitalisering og regler for begrebs- og datamodellering, der begge er offentliggjort.

Digitaliseringsstyrelsen inviterer på vegne af styregruppen til dialog om hvidbogen og reglerne.

Læs mere om muligheden for at kommentere hvidbogen og reglerne

Læs mere om grunddataprogrammets datamodel og grunddata på grunddata.dk

De næste skridt i grunddataprogrammet er blandt andet, at de opdaterede hydrologiske højdemodeller kommer på Kortforsyningen og CVR kommer på Datafordeleren, begge i foråret 2017.