Digitaliseringsstyrelsen indleder forhandling med Nets om fortsat leverance af NemID

29-03-2017
It-løsninger

Digitaliseringsstyrelsen er i gang med at forberede udbuddet af MitID (næste generation NemID). Den nuværende kontrakt med Nets om NemID udløber, før det nye MitID er klar til brug.

Digitaliseringsstyrelsen har tidligere meldt ud, at driften af den eksisterende NemID-løsning vil blive sendt i udbud.

Digitaliseringsstyrelsen aflyser nu udbuddet og indleder forhandlinger med Nets om at fortsætte samarbejdet om det nuværende NemID, indtil MitID er klar til brug.

Forhandlingerne forventes at være færdige i juni. Sideløbende med forhandlingerne fortsættes arbejdet med udbuddet af MitID, og alle interesserede leverandører opfordres til at følge dette arbejde.

Det er væsentligt for Digitaliseringsstyrelsen, at brugerne af NemID berøres mindst muligt. Da den nuværende løsning derudover er teknisk meget kompleks, samt at den udbudte ydelse kun vil skulle bruges i et begrænset tidsrum, er det Digitaliseringsstyrelsens vurdering, at det vil blive vanskeligt at lave et udbud, hvor der kan skabes lige konkurrence mellem interesserede bydere.

NemID er et samfundskritisk system. Det årlige antal anvendelser af NemID med offentlige certifikater udgør ca. 190 mio. Heraf udgør ca. 110 mio. årlige login i offentlige selvbetjeningsløsninger og ca. 80 mio. login i private tjenester. Der er mere end 4,7 millioner NemID til borgere og 1,2 millioner NemID til medarbejdere i brug.