Grunddataprogrammet opretter ny referencegruppe

15-03-2017
Data

Grunddataprogrammet inddrager løbende anvenderne og opretter ny referencegruppe.

Grunddataprogrammet har oprettet en såkaldt referencegruppe af anvendere, der mødtes til den første af en række workshops den 28. februar. Referencegruppen består af centrale anvendere fra blandt andet ATP, SKAT og kommunerne.

Inddragelse sikrer kvaliteten

Referencegruppen er en rådgivende gruppe, der skal give input til og kvalitetssikre det tekniske materiale, som grunddataprogrammet udarbejder. Materialet vil indeholde information om de tiltag, der iværksættes, når de forskellige registre overgår til Datafordeleren, samt hvilke forskelle man skal være opmærksom på. Anvenderne skal bruge det tekniske materiale, når de skal tilgå Datafordeleren og omstille deres systemer.

Inddragelsen af anvendere sikrer, at grunddataprogrammets løsninger bliver skabt med fuldt fokus på de mange offentlige myndigheder og private virksomheder, der er afhængige af grunddata.

Anvenderne er glade for invitationen

Morten Fischer-Nielsen fra LIFA A/S Landinspektører udtaler:

”Gennem deltagelse i referencegruppen har vi mulighed for at være tæt på maskinrummet, og får derved optimal mulighed for at hjælpe vores kunder med deres spørgsmål og deres drift. Herudover får vi meget lettere adgang til at kunne indstille kundeforslag, vedrørende ændringer i dokumentation til Grunddataprogrammet”

Referencegruppen mødes 5-6 gange og vil have færdiggjort sit arbejde ved udgangen af 2017, hvorefter det tekniske materiale skrives færdigt og udgives.
Grunddataprogrammet er et tværoffentligt program, som ledes af Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere om grunddataprogrammet her