Telemedicin gavner KOL-patienter og samfundsøkonomien

03-03-2017
Digital service

Regeringen, Danske Regioner og KL aftalte ved økonomiaftalerne for 2016 at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL på tværs af landet inden udgangen af 2019.

Der er nu udarbejdet en business case, som bygger på solide forskningsdata fra Danmarks største pilotprojekt om telemedicinsk hjemmemonitorering, TeleCare Nord. I TeleCare Nord blev anvendelsen af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL testet på 1.225 borgere i et forskningsstudie med en kontrol- og en interventionsgruppe.

Business casen viser, at telemedicinsk hjemmemonitorering gavner borgeren på en række områder. Eksempelvis opnår borgeren øget viden om egen sygdom, kompetencer til egenomsorg og indflydelse på egen tilstand samt øget livskvalitet og tryghed. Samtidig viser business casen en samfundsøkonomisk gevinst.

Den landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL er forankret i en national porteføljestyregruppe med repræsentanter fra kommuner, regioner og staten.