Retningslinjer for cookies på offentlige hjemmesider

09-11-2017
Strategier

Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet retningslinjer for offentlige myndigheders anvendelse af cookies, sociale medier og værktøjer på hjemmesider.

Borgerne skal trygt kunne bruge alle offentlige myndigheders hjemmesider og ikke uforvarende risikerer at blive udsat for tracking og videregivelse af persondata til tredjeparter. Derfor får myndighederne nu retningslinjer for, hvordan de bør bruge cookies, sociale medier og værktøjer til fx måling af statistik og andre praktiske webfunktioner.

En undersøgelse foretaget i 2016 af kommuners hjemmesider og offentlige selvbetjeningsløsninger pegede på, at der er et behov for vejledning og retningslinjer på området.

Formålet med retningslinjerne er at øge bevidstheden og opmærksomheden om brugen af cookies mv. blandt offentlige myndigheder.
Retningslinjerne indeholder 3 hovedprincipper og en række konkrete anvisninger.

De 3 hovedprincipper:

 • Brugervenlig anvendelse af sociale medier

  (”del”-knapper og lignende)
  Det handler fx om, at offentlige myndigheder bør integrere sociale medier på deres hjemmeside, således at der først sættes cookies, når en bruger aktivt vælger at interagere med det sociale medie.

 

 • Hensigtsmæssig brug af værktøjer

  (webstatistik, -funktionalitet, -design og lignende)
  Det drejer sig om, at offentlige myndigheder nøje bør overveje, hvilke webværktøjer de anvender, således at den fulde kontrol over data bevares.

 

 • Tracking-frie zoner

  Det handler om, at offentlige myndigheder bør have trackingfrie zoner på deres hjemmesider, således at brugerne har adgang til selvbetjeningsløsninger eller almindelig information om åbningstider uden at skulle acceptere cookies til tracking.

Hent folderen Retningslinjer for cookies her

Du kan i øvrigt læse mere om cookies på Erhvervsstyrelsens hjemmeside